Finans Nyhet

Gig-rapporten: Detta krävs för att bilda en trovärdig bransch

Taggar i artikeln

Claes Hemberg Foodora Gig-ekonomi
"De gig-bolag som istället ser partnerskap och samarbete som en väg till marknaden öppnar sannolikt för andra mer konstruktiva tongångar och en mindre konfliktfylld relation till övriga näringslivet och även samhället", säger gig-rapportens författare, Claes Hemberg.
Publicerad

Gig-bolagen behöver skifta fokus från teknik till kundnytta om de ska kunna behålla sin självständighet. 

Camilla Jonsson

Under det senaste årtiondet har teknikplattformar som självständiga bolag vuxit fram internationellt och i Sverige. Plattformarnas ambition är att med effektivare matchning erbjuda nya tjänster, till privatpersoner och företag. De som utför tjänsterna kallas giggare, som sedan kan vara anställda, timanställda, inhyrda men också anlitade som underleverantörer.

Pandemin och hoten om stigande räntor höjer samtidigt kraven på gig-bolagen, både från investerare och större tjänstebolag. Gig-bolagen talar också gärna om ett tekniskt försprång. Enligt gig-rapporten behöver de nu överföra till kundnytta, gig-expertis och långa relationer, om de ska kunna behålla sin självständighet.

Rapporten”Gig-bolagen pressade att snabbmogna” bygger på 48 djupintervjuer med gig-företag, giggare, kunder, fack, forskare, intresseorganisationer, politiker och myndigheter. Rapporten är finansierad av svenska servicebolaget Gigapay. Claes Hemberg är rapportförfattare.

Annons

– Annars väntar tre bistra val: att gå samman med bolag för att bygga mer tålig självständig volym, nära partnerskap med större aktörer eller hot om att bli uppköpta. De som blundar för de tre trenderna riskerar om inte annat att få stänga ned.  Det konstaterar Claes Hemberg.

– Hos plattformarna märks också ett gig-moment-22. Flertalet gig-entreprenörer prioriterar självständighet och oberoende framför att delta i en gemensam bransch. Få bolag är beredda att diskutera en enhetlig syn på gig-service, regler och tydligare löften till giggare och kunder. Detta kan hindra bolagen att bilda en egen tydlig och trovärdig bransch.

Ska fenomenet gig överleva måste det bli tydligare. I rapporten konstaterar Claes Hemberg att branschen idag inte ens kan enas kring hur många som är verksamma i plattformsbolagen. Beroende på hur aktiv giggare, anställd, och gig-uppdrag definieras så är siffran mellan 5 000 och 100 000 personer. 

Annons

– De gig-bolag som istället ser partnerskap och samarbete som en väg till marknaden öppnar sannolikt för andra mer konstruktiva tongångar och en mindre konfliktfylld relation till övriga näringslivet och även samhället, säger Claes Hemberg.

Vad kan du säga om pengarna i branschen? 
– Investerare jämför med fjolårets pandemi-kometer inom näthandel och spel. Och det är tydligt att investerarna börjar sakna tålamod nu. Gig-service måste börja tjäna pengar. Det räcker inte med schysst teknik. 

– Vinstmarginalerna måste upp över 30 procent för att skaffa utrymme att utveckla ännu mer. Det är inte många aktörer som är i närheten av de nivåerna.

Annons

Vilka tror du ligger bäst till för ett sammangående?
– Konsumentbolag kommer att köpa upp gig-service-bolag. Clas Ohlsson är redan delägare i sitt gig-service-bolag. 

Vilka typ av gig-aktörer ligger sämst till?
– De små nischade är för smala och tål inte många månader till utan nya pengar. Och bolagen med små investerare får det snart svårt.

Avviker Sverige på något sätt när det gäller gig jämfört med övriga Europa/USA?
– Det är mer olika än vad bolagen vill medge. I USA är befolkningstätheten större och vanan att köpa tjänster utbredd.  Vi svenskar är mindre vana att köpa tjänster – men mer digitaliserade och kommer mogna från andra hållet; mer dyr gig-sevice först och de mest bekväma först. 

Fackförbund och vissa fristående debattörer har under det senaste året reagerat starkt mot en ny grupp budbolag som inte anställer utan anlitar självanställda budcyklister.  Bolaget som fått mest kritik är matbudet Foodora. 

Foodora svarade inledningsvis att de erbjuder en marknad med budtjänster,  snarare än agerar arbetsgivare med anställda. Frågan är om Foodora mest av allt är en teknikplattform eller en bemanningsmetod. Konsumenten ser appen, men  giggaren upplever mer ett tufft och strikt arbetsschema i en delvis farlig trafikmiljö. Facken däremot menar att ett bolag som i detalj styr sina  cykelbuds arbete också måste ta ett ansvar som arbetsgivare. Facken syftar på utbildningar, utrustning,  planering, försäkringar med mera. 

Bristen på samordning inom branschen är ett svaghetstecken, enligt Claes Hemberg.

– Samordningen av branschen ligger i dagsläget långt borta. Majoriteten av gig-företagarna är fortfarande mycket upptagna av att utveckla sin teknik. Och deras investerare förväntar sig hittills mest resultat som mäts i nedladdade appar och växande antal besökare. Det är inte hållbart. De borde räkna sin framgång i kundlojalitet.

Annons