Taggar i artikeln

Alecta
Publicerad
Uppdaterad

Beredningsnämnden för Alecta föreslår att fyra nya ledamöter väljs till Alectas styrelse vid överstyrelsens möte den 25 april 2024.

Realtid.se

De nya ledamöter som föreslås är Bo Kratz, Heléne Robson, Hans Fahlin och Viveka Strangert. Sex ledamöter föreslås för omval, inklusive nuvarande styrelseordförande Jan-Olof Jacke. Rekryteringsprocessen av en ny styrelseordförande fortsätter.  Det framgår av ett pressmeddelande.

Bo Kratz har arbetat med kapitalförvaltning på bland annat på Conning, ABN AMRO och Northern Trust.

Heléne Robson är chefsjurist på Sveriges Ingenjörer.

Annons

Hans Fahlin var kapitalförvaltningschef på Andra AP-fonden 2010 till 2022 och har även arbetat med kapitalförvaltning på bland annat Alfred Berg.

Viveka Strangert har arbetat med finansiella regelverk och compliance på bland annat KPMG, Swedbank och Skandia/Old Mutual.

Sex styrelseledamöter föreslås för omval.

Annons

Beredningsnämnden har bedömt att en adekvat rekryteringsprocess avseende ny styrelseordförande inte kan genomföras inför ordinarie överstyrelsemöte 2024 på grund av den begränsade tid som funnits sedan Carina Åkerström lämnade uppdraget som styrelseordförande. Jan-Olof Jacke har i egenskap av förste vice ordförande inträtt som styrelseordförande och detta fungerar enligt beredningsnämnden bedömning väl. Beredningsnämnden föreslår att Jan-Olof Jacke väljs till styrelseordförande för tiden fram till 2025 års ordinarie överstyrelsemöte, eller den tidigare tidpunkt då ny styrelseordförande har valts vid ett extra överstyrelsemöte.

Avsikten är att beredningsnämnden fortsätter rekryteringsprocessen för att finna en lämplig oberoende styrelseordförande.

Föreslagna övriga ledamöter

Annons

Beredningsnämnden föreslår att såsom ordinarie styrelseledamöter omväljs;

Marcus Dahlsten, Martin Fridolf, Markus Granlund, Elisabeth Sasse och Björn Oxhammar

samt nyväljs;

Bo Kratz, Heléne Robson, Hans Fahlin och Viveka Strangert.

Martin Linder har under året avgått av personliga skäl. Richard Malmborg, Magnus von Koch och Petra Hedengran har avböjt omval.

Valen avser tiden fram till att 2025 års ordinarie överstyrelsemöte hållits.

Annons