FinansNyhet

Fyra får delta i kommande 5G-auktionerna – utrustning från Huawei och ZTE förbjuds

5G auktioner5G auktioner
Foto: Mohamed Hassan via Pixabay
Publicerad

Fyra aktörer har fått godkänt av PTS att delta i de 5G-auktioner som inleds den 10 november. Utrustning från kinesiska Huawei och ZTE förbjuds.

Marlène Sellebråten

Post-och telestyrelsen, PTS, har godkänt Hi3G Access (Tre), Net4Mobility (Tele2 och Telenor), Telia Sverige och Teracom som budgivare i PTS auktioner i 3,5 GHz- och 2,3 GHz-banden, spektrumbanden som avses att användas till 5G. Auktionen för 3,5 GHz-bandet är planerad att starta den 10 november, skriver PTS i ett pressmeddelande.

Auktionerna har försenats, bland annat med anledning av ny lagstiftning som trädde i kraft 1 januari 2020 och som syftar till att säkerställa att radioanvändningen inte riskerar att skada Sveriges säkerhet. Den nya lagstiftningen innebär att utöver en formell prövning av att ansökningarna är kompletta och korrekta har en förhandsprövning genomförts i samråd med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen. Syftet är att säkerställa att radioanvändningen inte riskerar att skada Sveriges säkerhet. 

Även tillståndsvillkoren har formulerats utifrån detta syfte. Bland annat förbjuds ”nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i frekvensbanden” att genomföras med produkter från leverantörerna Huawei eller ZTE. Produkter från Huawei och ZTE som idag finns installerade i befintlig infrastruktur för centrala funktioner och som kommer att användas för att tillhandahålla tjänster i de aktuella frekvensbanden, avvecklas senast den 1 januari 2025. Vidare, ”om centrala funktioner är beroende av personal eller funktioner som är placerade i utlandet ska sådana beroenden avvecklas och, om nödvändigt, ersättas med funktioner eller personal placerade i Sverige”, detta senast den 1 januari 2025.

Annons

– Jag är mycket glad över att vi fått fyra godkända budgivare i auktionerna, säger Dan Sjöblom, generaldirektör på PTS. Detta borgar för en god konkurrens, snabb utbyggnad och god tjänsteutveckling. Att 5G-nät byggs på ett sätt som skyddar Sveriges säkerhet är också avgörande för den fortsatta digitaliseringen av samhället. Vårt nära samarbete med Försvarsmakten och Säkerhetspolisen inför prövningen av sökande och tillståndsvillkor syftar till att säkerställa detta.

Den preliminära beräknade tid för auktionernas genomförande uppgår till cirka 10 arbetsdagar, men kan komma att ta längre tid.

Annons