Finans Nyhet

Fusionsplaner i Öhman-koncernen

Taggar i artikeln

E. Öhman J:or Öhmangruppen
Johan Malm är koncernchef i Öhmangruppen Foto: ÖhmanJohan Malm är koncernchef i Öhmangruppen Foto: Öhman
Johan Malm är koncernchef i Öhmangruppen Foto: Öhman
Publicerad

Öhman Fonder tar över verksamheten i Öhman Wealth Management. "Vi gör detta för att förenkla det dagliga arbetet", säger Öhman-gruppens koncernchef Johan Malm till Realtid.

En fusionsplan har upprättats mellan systerbolagen Öhman Fonder och Öhman Wealth Management den 30 januari 2017. Bolagen är direkt ägda av Öhman Asset Management.

– Den verksamhet som vi av regelmässiga skäl bedriver i två systerbolag kan vi nu bedriva i ett och samma bolag. Den här möjligheten öppnade sig under 2016 då Öhman Fonder fick tillstånd som AIF-förvaltare. Det är egentligen en ren regelverks- och organisationsfråga. Vi gör detta för att förenkla det dagliga arbetet, säger Öhman-gruppens koncernchef Johan Malm till Realtid.se.

Han poängterar att detta inte kommer att påverka personalen och organisationen. Verksamheten kommer att fortsätta som tidigare men skillnaden att den ska drivas från ett bolag, uppger Johan Malm.

Annons

Lars Bjerrek är i dagsläget vd för Öhman Wealth Management medan Lars Melander är vd för Öhman Fonder. Hur ledningen kommer att se ut för den sammanslagna verksamheten är en fråga som Öhman-gruppen senare kommer att meddela.

Fusionen sker senare i höst eller senast vid årsskiftet uppger Johan Malm för Realtid.se.

Enligt planen ska fusionen genomföras i form av en så kallad horisontell absorption. Öhman Fonder övertar samtliga tillgångar och skulder från Öhman Wealth Management i samband med fusionen.

Annons

Enligt fusionsplanen, som är inlämnad till Bolagsverket i mitten av februari i år genomförs fusionen efter en strävan att skapa en mer ändamålsenlig organisation för verksamheten i koncernen, underlätta förvaltningen av bolagens tillgångar, uppnå en från företagsekonomisk synpunkt lämplig företagsstruktur, underlätta administrativa förvaltningen av bolagen och deras verksamheter samt öka överblickbarheten av organisationen genom att minska antalet bolag.

Inom Öhman-koncernen finns i dag Öhman AB, Öhman Fonder, Öhman Wealth Management samt Öhman Bank.

Inget fusionsvederlag ska utgå och inga aktier ska utföras i Öhman Fonder.

Annons

Det framgår även av fusionsplanen att handläggningstiden för upplösningen av Öhman Wealth Management uppgår till cirka fem månader från undertecknandet av fusionsplanen, det vill säga från den 30 januari.

Fusionsplanen är undertecknad av Öhman fonders styrelse det vill säga ordförande Fredrik von Baumgarten, Björn Fröing, Håkan Gustavson, Åsa Hedin samt Catharina Versteegh. Den är även undertecknad av styrelsen i Öhman Wealth Management som b etår av ordförande Johan Malm, Lars Backlund, Lars Bjerrek, Björn Fröling samt Johan Stuart.

Den är även underskriven av styrelsen i ägarbolaget Öhman Asset Management ordförande Björn Fröling, Pontus Barrné samt Johan Malm.

Bolagens revisorer vid EY har granskat och godkänt fusionsplanen.

Det framgår även att fondbolagets borgenärer inte har underrättats om fusionsplanerna eftersom revisorerna i yttrande över fusionsplanerna har uttalat att de inte funnit att fusionen medför någon fara för dessa borgenärer.

Annons