Fortsatt lågkonjunktur i Sverige

Taggar i artikeln

Konjunktur SCB
Publicerad
Uppdaterad

SCB:s konjunkturklocka visar ett mycket svagt konjunkturläge. Hushållskonsumtionen saknar tillväxt och exporten har börjat vika. Men det finns också framtidstro. Det framgår i SCB:s tidskrift Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv.

Realtid.se

–Den svenska ekonomin går fortsatt på tomgång. Visserligen har svensk ekonomi växt något i inledningen av 2024 men BNP-nivån är i stort sett densamma som i slutet av 2021, säger Caroline Ahlstrand, nationalekonom på SCB i en skriftlig kommentar.

SCB:s konjunkturklocka visar på ett fortsatt dämpat läge i svensk ekonomi. I februari låg elva av tretton indikatorer under sin långsiktiga trend. Majoriteten befann sig i recessionsfasen. Det finns dock tecken på en ökad optimism hos hushållen. Hushållens konfidensindikator har legat i expansionsfasen sedan januari i år.

 

Annons

Annons