Finans Nyhet

Fondbolagens förening: Positivt med nytt fondtorg som ökar konkurrensen

Taggar i artikeln

Avanza Nordnet SAVR
"Den största effekten när du halverar fondavgiften är på en aktiv fond, det är där vi gör störst skillnad", säger Daniel Aarenstrup, vd på Savr. Foto: Savr.
Publicerad
Uppdaterad

Det nya fondtorget Savrs huvudkonkurrenter är Avanza och Nordnet och till viss del även storbankerna enligt vd Daniel Aarenstrup. Fondbolagens förening är positiv till uppstickaren.

Olof Swahnberg

Savr lanserar på tisdagen sin nya fondplattform där alla provisioner går till  kunden, vilket innebär att för över 1 300 fonder betalar kunderna halva fondavgiften. 

Av hushållens totala fondsparande är det bara cirka 15 procent som sker direkt hos fondbolagen, huvuddelen av distributionen sker via mellanhänder som exempelvis fondtorg, enligt Fredrik Nordström, vd för Fondbolagens förening.  

– Det är jättebra för konkurrensen. Det är ett initiativ som sänker distributionskostnaden för fonderna och är ett sätt att stärka konkurrensen i distributionsledet, säger Fredrik Nordström. 

Annons

– Det ser vi som väldigt positivt, det gynnar spararna och det det gynnar fondsparandet, tillägger han. 

Savrs huvudkonkurrenter är Avanza och Nordnet och till viss del även storbankerna, enligt vd Daniel Aarenstrup:

– Vi har byggt en plattform som, även om den är i tidigt skede, så är den jämförbar med Avanza och Nordnet, där man kan köpa och sälja och månadsspara i 1 300 fonder. Vi vill bygga ett liknande alternativ till dem men konkurrera med avgifterna, säger Daniel Aarenstrup. 

Annons

Det är inom aktivt förvaltade fonder, som kostar mer, som den största skillnaden märks gentemot konkurrenterna, uppger Daniel Aarenstrup. 

– Den största effekten när du halverar fondavgiften är på en aktiv fond, det är där vi gör störst skillnad. Men även en del indexnära fonder sänker vi avgifterna på, säger Daniel Aarenstrup. 

Till en början prioriterar Savr att få in så mycket kapital och kunder som möjligt för att nå en ”kritisk massa” innan bolaget börjar addera värdeskapande produkter och tjänster som på sikt kommer att bli affärsmodellen, enligt Daniel Aarenstrup. 

Annons

– Vi bygger en öppen, fri kärna där vem som helst kan flytta in och parkera sina fonder, betala så lite som möjligt i avgifter där vi inte tjänar några pengar på att ha kapital hos oss. Men om vi bygger en applikation med till exempel rådgivning, analyser, belåning så tjänar vi pengar på det i stället. 

Det kommer ta cirka 12 månader innan det kan bli aktuellt med tjänster som exempelvis rådgivning.

– Vi har en ambitiös och långsiktig plan och de ägare vi har i bolaget vill att vi bygger volym och kunder först, säger Daniel Aarenstrup. 

Savr har som sin första milstolpe är att få in en miljard kronor i förvaltat kapital under nästa år. 

– Vi har förhoppningar om att det kan bli mer än så. Efter det tror jag det kan bli intressant att börja addera tjänster.

Av den första miljard kronor som ni har som målsättning, är det nysparande eller räknar ni med att sparare flyttar pengar från konkurrenterna?

– Det vi tror på är att det i första skedet är personer som har en förståelse för hur fondavgifter fungerar och vilken effekt det får och kanske har lite mer kapital i befintliga fonder på andra plattformar, säger Daniel Aarenstrup.

– Över tid ser vi att vi vill nå en bredare målgrupp och vara ett likvärdigt alternativ för sparare hos Avanza och Nordnet, säger Daniel Aarenstrup. 

Savr har fått positiv feedback från fondbolagen, enligt Daniel Aarenstrup. 

– Fondbolagen har varit väldigt positiva till det här, framför allt för aktivt förvaltade fonder.

Fondbolagen har blivit mer beroende av fondplattformar som kunnat ta mer och mer i provisioner, enligt Daniel Aarenstrup.

– Fondbolagen är vana vid att ge bort hälften av fondavgiften till distributören. Vi ger den till kunden så deras produkter blir ett starkare alternativ, då kanske fler kunder väljer en aktivt förvaltad fond, säger Daniel Aarenstrup. 

– Just nu rasslar det rätt så bra med flöde av nya kunder, vi har varit live i runt 12 timmar. 

Nordnet kommenterar den nya konkurrensen med att de själva har utmanat strukturer i finansbranschen under lång tid och att det är spännande när det kommer nya initiativ, uppger kommunikationschefen Johan Tidestad.

– I övrigt har jag inte så mycket att säga just nu, vi följer naturligtvis utvecklingen och konkurrenssituationen, och har alltid ambitionen att ligga längst framme vad gäller att skapa mesta möjliga sparanytta avseende såväl produkt som pris, säger Johan Tidestad.

Även på Avanza tycker vd Rikard Josefson att det är spännande med nya aktörer:

– Det gynnar spararna. Vår erfarenhet är att såväl pris som bredd efterfrågas, med bra beslutsstöd. Här har Avanza en stark användarupplevelse som uppskattas och med kringtjänster som är gratis, säger Rikard Josefson.

Hur ser du på konkurrensen när det gäller pris, kan det bli aktuellt för Avanza att sänka priset för distributionen?

– Vi har inga sådana planer, men självklart har vi idéer och tankar kring åtgärder och utveckling av affärsmodellen för att hänga med i marknadsutvecklingen. Vi är trygga med vårt breda erbjudande idag, med alla beslutstöd och all information på sajten både vad gäller priser och utvecklingen kring hållbarhet, säger Rikard Josefson.

Annons