Finans

Fler disciplinbeslut än någonsin på finansmarknaden

Antalet disciplinärenden till SwedSec under 2017 har fördubblats sedan 2014/2015. Flest beslut har fattats i ärenden som rör brister i kreditgivningen och intressekonflikter.

Uppdaterad 2018-01-18
Publicerad 2018-01-18

Under 2017 har SwedSecs disciplinnämnd meddelat beslut i 41 ärenden vilket är en fördubbling sedan 2014/2015. 

– Ökningen ska ses i ljuset av att antalet licenshavare har fördubblats de senaste fyra, fem åren. Det är alltså inte ett tecken på att buset har ökat i branschen utan det är en logisk konsekvens av att fler omfattas av SwedSecs disciplinförfarande. Det i sin tur stärker konsumentskyddet, säger Katarina Lidén, vd på SwedSec, i ett pressmeddelande.

Flest beslut har fattats i ärenden som rör brister i kreditgivningen och att intressekonflikter inte har hanterats korrekt. 

Det har även fattas ett flertal beslut som avser brott mot sekretessregler och brister avseende kundkännedom.

 – Det är bra att våra anslutna företag tar regelefterlevnad och skyldigheten att anmäla överträdelser på stort allvar eftersom regelöverträdelser kan få ekonomiska konsekvenser för kunderna och utsätta företagen för omfattande risker, säger Katarina Lidén i pressmeddelandet.

Platsannonser