Finans Nyhet

”Finansbranschen ligger efter på jämställdhet”

Taggar i artikeln

Finansbranschen Jämställdhet
Finansbranschen har en Finansbranschen har en
Finansbranschen har en "bit kvar" när det gäller lika karriärmöjligheter för kvinnor och män, berättar Tina Ekström, vd för undersökningsföretaget Nyckeltalsinstitutet.
Publicerad

Undersökningsföretaget Nyckeltalsinstitutet har rankat Sveriges bästa arbetsgivare inom en rad branscher. Finansbranschen står sig väl – förutom när det gäller lika möjligheter till karriär oavsett kön.

Nyckeltalsinstitutets undersökning av Sveriges bästa arbetsgivare visar att finansbranschen generellt står sig väl. De allra bästa branscherna är IT/telekom, energi och fastighet. Där är arbetsvillkoren väldigt goda.

– Vi ser i våra data att utmaningarna för finansbranschen är att ta tillvara kompetenserna på lika sätt oavsett om man är man eller kvinna. Där finns en bit kvar. Möjligheten att göra karriär är högre om man är man. De andra branscherna i toppen är nästan helt hemma på jämställdhetsområdet, säger Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet.

Den mest attraktiva arbetsgivaren i finansbranschen är enligt undersökningen Länsförsäkringar Västernorrland. SBAB Bank har mest jämställda arbetsvillkor i finansbranschen och Länsförsäkringar AB har bäst hälsoindex.

Annons

Finansbranschen får höga resultat på nyckeltal som anställningstrygghet, goda löner och bra storlek på arbetsgrupper per chef. Dessutom har man bra nivåer på sjuktalen och hanterbara avgångar. Företagen inom finans ligger på topp fem när det gäller attraktiva och hållbara arbetsvillkor.

De bästa arbetsgivarna totalt sett är Jernhusen (mest attraktiva arbetsgivare), Sveriges Radio (mest jämställda arbetsplats), Vinnova och Peab Affärsområde Bygg Stab Centralt (bägge bäst på hälsoindex).

Data är insamlad under 2018 och täcker 700 000 medarbetares villkor från 330 företag och organisationer. Resultaten finns i rapporten Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2019.

Annons

Mäter i tre index

Kategorin Attraktiv arbetsgivarindex baseras på bland annat tillsvidareanställningar, genomsnittslön, lika karriärmöjligheter, anställda per chef, kompetensutveckling, övertid och sjukfrånvaro. 

Jämställdhetsindex baseras på faktorer som lön, ledningsgrupp, föräldraskap, deltid och visstidsanställning. 

I hälsoindex ingår sjukfall, frisktal, rehabresultat, sjukfrånvaro, friskvård och arbetsmiljöarbete.

Annons