Bank

FI utreder Danske Bank Sverige

Finansinspektionen utreder just nu Danske Banks svenska filials efterlevnad av penning­tvättsreglerna.

Uppdaterad 2021-05-06
Publicerad 2021-05-06

Enligt SvD har undersökningen av Danske Banks svenska filial pågått sedan sommaren 2020, den 2 juni.

Exakt vad som ligger till grund för undersökningen är inte känt. "Undersökning om regelefterlevnad", står det i Finansinspektionens diarie.

Eftersom Danske Bank är en utländsk bank med en svensk filial ser regelverket annorlunda ut när det gäller möjligheten för FI att ingripa, enligt SvD. Till exempel så saknar Finansinspektionen möjlighet att besluta om sanktionsavgift. Om ärendet inte skrivs av så är det ingripande som ligger till närmast till hands att förelägga banken att vidta rättelse.

Utöver Danske Bank och Trustly utreder Finansinspektionen flera andra, mindre kända företag. Dessa är svenska betalinstitutet Clear On, Moneygram International, och Small World Financial Services Spain.

 

Platsannonser

Logga in