Finans Nyhet

FI: Många fastighetsföretag har alltför stora skulder 

Taggar i artikeln

Finansinspektionen
Publicerad
Uppdaterad

Utsikterna för den finansiella stabiliteten har förbättrats något samtidigt som osäkerheten minskar, enligt Finansinspektionen som kommit med en ny stabilitetsrapport. Samtidigt pekar myndigheten mot att rådande lågkonjunktur pressar hushållen.

Finwire

–Vi går i rätt riktning och osäkerheten har minskat. Men läget är fortsatt tufft för många hushåll och företag. Det är för tidigt att blåsa faran över även om positiva tecken finns, säger Daniel Barr, generaldirektör på FI.

Sedan den förra rapporten som publicerades i november noterar Finansinspektionen att inflationen dämpats något och att Riksbanken sänkt räntan.

I stabilitetsrapporten skriver myndigheten att det försämrade säkerhetsläget ställer högre krav på den operationella motståndskraften i den finansiella sektorn.

Annons

Finansinspektionen bedömer att läget för de pressade fastighetsföretagen blivit bättre, men att vissa fortsatt behöver minska sina skulder.

–Men trots att läget i fastighetssektorn är bättre idag än för ett halvår sedan har många fastighetsföretag alltför stora skulder. Därför är det viktigt att högt belånade företag inte lutar sig tillbaka utan fortsätter att minska sin skuldsättning”, skriver myndigheten.

Annons