”Så här ska det inte se ut”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen. Foto: FI:s pressträff.
”Så här ska det inte se ut”, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen. Foto: FI:s pressträff.
Finans

FI: ”Den här typen av bolag har inte på marknaden att göra”

UPPDATERAD Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen ser mycket allvarligt på de stora bristerna i Exceeds rådgivningsverksamhet. Han uppmanar nu alla bolag i branschen att noga studera sanktionsbeslutet.

Uppdaterad 2020-06-03
Publicerad 2020-06-02

Som meddelat tidigare idag tisdag drar Finansinspektionen, FI, in tillståndet för Exceed att bedriva investeringsrådgivning.

– Finansinspektionen har ingen annan möjlighet än att återkalla bolagets tillstånd med omedelbar verkan. Den här typen av bolag har inte på marknaden att göra. Lagstiftningen är tydlig, säger FI:s generaldirektör Erik Thedéen under eftermiddagens presskonferens.

– Till branschen vill vi säga att kraven är högt ställda och att FI bedriver skarp tillsyn på området. Läs beslutet och anpassa verksamheten så att den bedrivs inom regelverket.

Till konsumenter ger Erik Thedéen rådet att vara väldigt försiktig med att ta råd om att köpa produkter som man inte förstår och där avgifterna är oklara.

– Det bästa är billiga och transparenta produkter. De ger bäst avkastning på sikt, säger Erik Thedéen.

Exceed är ett värdepappersbolag vars verksamhet huvudsakligen består av rådgivning om finansiella instrument till konsumenter, både genom egna rådgivare och genom så kallade anknutna ombud. Bolaget har cirka 10 000 kunder och ett 40-tal anställda.

Företaget fick en varning av FI redan 2017 som därefter haft extra uppsyn över bolaget. Det har sedan den tidigare varningen också kommit in flera klagomål angående rådgivningen och januari-maj 2019 gjorde därför FI en uppföljande tillsyn. Bristerna var flera och allvarliga:  

Stora systematiska brister i rådgivningen. Brister i hanteringen av kundmedel trots tidigare varning. Brist i omsorgen av kunderna. Brister i styrning och kontroll och dessutom har Exceed lämnat felaktiga uppgifter till FI under undersökningen. 

– Det viktigaste för ett rådgivningsföretag är att alltid och i alla situationer visa omsorg om sina kunder. Företaget ska agera hederligt, rättvist och professionellt. Ju mer komplicerade produkterna är desto större är kraven på rådgivarna, säger Erik Thedéen.

I ett exempel har en 79-årig kund fått rådet att sälja en stor del av sitt innehav i en aktiefond och istället köpa två separata instrument. 600 000 kronor av totalt 1,1 miljoner kronor investerades i en kredobligation med hög risk, risknivå sex i en sjugradig skala. Avgiften var tio procent av det investerade beloppet, alltså mycket hög.

– Trots att jag har 30 års erfarenhet har jag mycket svårt att förstå vad en kreditobligation är, vilka riskerna är och varför man ska investera i den, säger Erik Thedéen.

I ett annat exempel förekommer ytterligare en svårbegriplig produkt, ett hävstångscertifikat. Också här handlar det om rådgivning till en äldre person och avgiften är svindlande 47 procent av investerat kapital. Produkten har inte heller något kapitalskydd vilket innebär att hela beloppet kan gå förlorat.

– Det är bra för rådgivaren men inte för kunden. Helt i strid mot reglerna. Så här ska det inte se ut, säger Erik Thedéen.

Chefsjurist Eric Leijonram säger vid pressträffen att Exceed har sålt produkter som vanliga investerare har svårt att förstå och därför inte är lämpliga för konsumenter. Han säger bland annat att Exceed inte har tagit hänsyn till kundernas kunskap eller erfarenhet vid rådgivningen. Företaget har inte heller samlat in ett tillräckligt underlag från kunderna utan förlitat sig på självskattning.

– Vi menar att det är ett sätt att frånsäga sig sitt rådgvningsansvar. Det är principiellt fel i en rådgivningssituation, säger Eric Leijonram.

Företaget har också brustit i styrningen. 

– Styrelsens arbete har präglats av passivitet. När man väl har agerat så har man gjort det för sent, säger Eric Leijonram.

FI har inte någon tilltro till att företaget ska bättra sig. Beslutet att Exceed behöver avveckla sin verksamhet berör nu påtagligt kunderna, konstaterar myndigheten.

Företagets vd är Jonas Dahlgren och styrelseordföranden uppges vara Kenneth Asplund. Enligt Exceeds hemsida är han chefsjurist och förvärvsansvarig på IT-konsultbolaget Evry Sverige.

– Det stämmer inte. Evry finns inte längre som bolag och enligt de uppgifter jag har så slutade han arbeta på dåvarande Evry 2014 eller ännu tidigare, skriver Jessica Nannini, kommunikationsansvarig på Tietoevry. 

Tieto och Evry gick ihop sommaren 2019.

Efter att den här artikeln publicerades omkring klockan 15.00 har Exceed uppdaterat informationen om styreslen på hemisdan. Ordförande ska nu vara Gunnar Lindberg, som tidigare angavs som ledamot. Och Kenneth Asplund beskrivs som ledamot, inte ordförande. Dessutom står det – ordagrannat – att denna "är chefsjurist haft liknande funktion inom Bure Equity och var dessförinnan advokat på Linklaters".

I styrelsen sitter enligt hemsidan också Martin Larsson.

Platsannonser

Premium för 199 kr i sommar
Med Premium får du Sveriges bästa oberoende bevakning av finansbranschen

Logga in