FI: Antalet amorteringsundantag har stabiliserats

Publicerad
Uppdaterad

Hushåll som drabbas hårt av den ekonomiska utvecklingen kan, om det finns särskilda skäl, få tillfälliga undantag från amorteringskraven på sina bolån. Under 2023 har antalet bolånetagare som beviljats amorteringsundantag avtagit något, men ligger kvar på högre nivåer jämfört med tidigare år. Låntagare med höga skuldkvoter och höga belåningsgrader beviljas oftare undantag.

Realtid.se

Bolånetagare som påverkas extra mycket av den ekonomiska utvecklingen och har fått väsentligt förändrade ekonomiska förutsättningar kan beviljas ett tillfälligt undantag från amorteringskraven. Det förutsätter att de förändrade omständigheterna var oförutsedda och inträffade efter att lånet lämnades.

Mellan januari 2022 och september 2023 beviljade bankerna cirka 38 500 amorteringsundantag. Efter att ha börjat öka i september 2022 nådde antalet beviljade undantag en topp under första kvartalet 2023. Därefter har antalet stabiliserats på en något lägre nivå. Det framgår av ett pressmeddelande från FI.

Bolånetagare med höga skuldkvoter och höga belåningsgrader, det vill säga hushåll som behöver amortera 2 eller 3 procent av bolånet per år, har beviljats undantag i högre utsträckning än andra hushåll. Ungefär varannan låntagare som beviljades ett undantag under andra och tredje kvartalet 2023 tillhörde gruppen som behöver amortera 3 procent. Det är en ökning jämfört med det sista kvartalet 2022 och det första kvartalet 2023, då ungefär var tredje låntagare som beviljades amorteringsundantag ingick i denna grupp.

Annons

 

Annons