FI-analys: Stora risker i små och medelstora fastighetsföretag

Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Många mindre, onoterade fastighetsföretag har en hög belåningsgrad och låg räntetäckningsgrad. Det gör dem sårbara i ett läge med höga räntor och lägre intäkter. I ett sådant scenario skulle de mindre fastighetsföretagen utgöra huvuddelen av bankernas kreditrisker kopplat till fastighetssektorn. Det framgår av en ny FI-analys.

Realtid.se

Lån till kommersiella fastighetsföretag utgör nästan hälften av bankernas samlade utlåning till icke-finansiella företag i Sverige. Det är en orsak till att kreditrisker kopplat till fastighetssektorn är en av de största sårbarheterna för den finansiella stabiliteten.

FI har i en ny analys undersökt vilka fastighetsföretag som utgör störst kreditrisk för bankerna, med särskilt fokus på skillnader mellan stora och små företag. Underlaget är hämtat från ett stresstest som FI genomförde under 2023, med ett scenario där fastighetsföretagens räntekostnader ökar med 3,5 procentenheter och intäkter minskar med 5 procent för bostadsfastigheter respektive 15 procent för kommersiella fastigheter.

Även om de enskilda lånebeloppen till de små och medelstora fastighetsföretagen är förhållandevis små utgör dessa lån samlat omkring 40 procent av bankernas utlåning till fastighetssektorn.

Annons

Analysen visar att andelen företag som har hög belåningsgrad och låg räntetäckningsgrad, vilket är två viktiga nyckeltal i FI:s stresstester, är störst bland de små- och medelstora fastighetsföretagen. De små och medelstora fastighetsföretagen står också för mer än hälften av bankernas beräknade kreditförluster i ett stressat scenario.

– Det har varit mycket fokus på skuldsättningen i de stora börsnoterade fastighetsföretagen under senare år, men den här analysen pekar på att de utgör en mindre del av bankernas kreditrisker kopplat till fastighetssektorn. Utifrån ett finansiellt stabilitetsperspektiv är det därför viktigt att bevaka även mindre fastighetsföretag, eftersom de typiskt sett har en svagare finansiell ställning och samtidigt står för en betydande andel av bankernas samlade utlåning, säger Ted Aranki, rådgivare på FI, i en skriftlig kommentar.

Annons