Experten: Så fungerar det nya regelverket för elfordonsladdning på jobbet

Taggar i artikeln

Elbilar Wolters Kluwer
”Huvudnyheten är den administrativa besparingen. Att ladda ett elfordon några timmar är ju inte förenat med några gigantiska belopp, men att företagen kan ägna tiden åt annat – där ligger den stora vinsten”, säger Irini Kallides, skattejurist på Wolters Kluwer.
Publicerad
Uppdaterad

Den 1 juli blir elfordonsladdning på jobbet skattebefriad. Det nya regelverket uppmuntrar till mer hållbara arbetsresor och innebär mindre administration för arbetsgivarna. ”Det förenklar administrationen och kommer att spara mycket tid för företagarna”, säger Irini Kallides, skattejurist på Wolters Kluwer.

 

Realtid.se

När en medarbetare får en förmån av sin arbetsgivare ska denne beskattas för marknadsvärdet av förmånen. I de fall en arbetsgivare låter sin personal ladda ett elfordon på jobbet utan kostnad följer en ofta ganska krånglig administrativ process. Men inte länge till. Den 1 juli 2023 blir elfordonsladdning på jobbet skattebefriad. Den nya lagen kommer initialt att gälla under en treårsperiod, från 1 juli 2023 till och med utgången av juni 2026.

– Om jag får en förmån, exempelvis ett föremål värt 1 000 kronor är det tydligt vad som gäller. Med elektricitet blir det krångligare. När laddades fordonet? Vad var marknadsvärdet för elen per kilowattimme just då? Att räkna ut och redogöra för det kan vara väldigt krävande, säger Irini Kallides.

Mot bakgrund av ambitionen att uppmuntra till mer hållbara arbetsresor träder en regeländring i kraft 1 juli 2023. Att som medarbetare få sin elfordonsladdning finansierad av arbetsgivaren kommer att förbli en förmån – men nu blir den skattefri. Det innebär kravet på företagen att hålla koll på och redovisa förmånens marknadsvärde försvinner, något som innebär minskad administration och en lättad arbetsbörda.

Annons

Det nya regelverket inkluderar inte alla eldrivna fordon, men nästan. Regeländringens syfte är att underlätta för mer hållbara alternativ vid resor till och från jobbet. Därmed gäller skattefriheten fordon som vanligen används för dessa ändamål, det vill säga personbilar klass I, elbil och laddhybrid, lätt lastbil, motorcykel, moped, cykel samt sparkcykel. Fordon som traktorer och fritidsfordon omfattas inte av den nya regeländringen. En annan förutsättning är att medarbetaren inte har hemmet som sin arbetsplats. En arbetsgivare har naturligtvis full rätt att betala för laddning som sker hemma under arbetstid, men då är förmånen inte skattefri.

På en punkt skiljer sig det nya regelverket kring elfordonsladdning jämfört med andra skattebefriade förmåner. Friskvårdsbidrag är ett exempel där skattefriheten gäller under förutsättningen att det erbjuds alla medarbetare på en arbetsplats. Förmånen att ladda sin elbil behöver inte gälla hela personalstyrkan eller att man använder ett elfordon till vardags, men de som gör det har rätt att erbjudas förmånen skattefritt.

Rent generellt rymmer regeländringen mycket få svårtolkade nyanser. Den praktiska skillnaden jämfört med nuvarande regelverk kretsar främst kring de administrativa delarna, enligt Irini Kallides.

Annons

– Huvudnyheten är den administrativa besparingen. Att ladda ett elfordon några timmar är ju inte förenat med några gigantiska belopp, men att företagen kan ägna tiden åt annat – där ligger den stora vinsten, säger Irini Kallides.

Annons