Etteplan höjer inte budet på Semcon

Taggar i artikeln

Semcon-Etteplan
Publicerad

Finska Etteplan har beslutat sig för att inte höja sitt bud på Semcon efter att Ratos lagt ett högre konkurrerande bud.

Etteplan lade fram sitt bud den 23 augusti. Budet var värt 149 kronor per aktie. Budet var då rekommenderat. Under måndagen presenterade dock Ratos ett konkurrerande bud värt 157 kronor per aktie. Det budet rekommenderas istället av styrelsen för Semcon.

Vidare kommer Semcons största aktieägare JCE Group, som sitter på 25,9 procent av kapitalet, att acceptera Ratos höjda bud. Etteplan kommer således inte att uppnå sitt villkor om en acceptansgrad om minst 90 procent. Etteplans bud löper till den 6 oktober.

Annons