Ericssons justerade rörelsevinst klart högre än väntat

Taggar i artikeln

Börje Ekholm Ericsson
Börje Ekholm, EricssonBörje Ekholm, Ericsson
Börje Ekholm. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Telekomleverantören Ericsson slår förväntningarna med råge kring den justerade rörelsevinsten i det första kvartalet. Omsättningen kom däremot in lägre än väntat.

Finwire

Omsättningen sjönk 14,9 procent till 53,3 miljarder kronor (62,6). Utfallet kan jämföras med Bloomberg analytikerkonsensus som låg på 55,2. Den organiska försäljningstillväxten var minus 14 procent.

Minskningen hänförs till den organiska försäljningsnedgången inom största affärsområdet Networks med minus 19 procent. Vd Börje Ekholm förklarar utvecklingen inom Networks med att kunderna var fortsatt försiktiga med sina investeringar. Bruttomarginalen förbättrades samtidigt till 44,3 procent (40,6).

–Detta drevs av teknikledarskap, med draghjälp från en konkurrenskraftig produktportfölj, ökade patent- och licensintäkter samt starkt fokus på kostnadsåtgärder, skriver bolaget längre ner i rapporten.

Annons

Bruttoresultatet blev 22,7 miljarder kronor (24,2) väntat 21,9, med en bruttomarginal på 42,6 procent (38,7).

Ebita-resultatet uppgick till 4,9 miljarder kronor (3,8), med en ebita-marginal på 9,2 procent (6,1).

Det justerade ebita-resultatet uppgick till 5,1 miljarder kronor (4,8), med en justerad ebita-marginal på 9,6 procent (7,7).

Annons

Rörelseresultatet blev 4,1 miljarder kronor (3,0). Rörelsemarginalen var 7,7 procent (4,8).

Justerat rörelseresultat uppgick till 4,3 miljarder kronor (4,0), väntat var 1,8, med en justerad rörelsemarginal på 8,1 procent (6,4).

Resultatet efter skatt blev 2,6 miljarder kronor (1,6).

Annons

Resultat per aktie uppgick till 0,77 kronor (0,45).

Det fria kassaflödet före M&A uppgick till 3,7 miljarder kronor (-8,0).

–Vi förväntar oss en fortsatt krympande RAN-marknad, åtminstone fram till slutet av innevarande år, i och med att kunderna fortsätter att vara försiktiga med investeringar och att investeringstakten i Indien fortsätter att återgå till normala nivåer. Dell’Oro uppskattar att den globala marknaden för radioaccessnät (RAN) minskar med -4 procent under 2024, vilket kan visa sig vara optimistiskt, säger Ekholm.

Han fortsätter vidare med att säga att försäljningen väntas stabiliseras under andra halvåret, förutsatt att nuvarande trender består.

–Under andra kvartalet förväntar vi oss att bruttomarginalen exklusive omstruktureringskostnader inom Networks kommer att ligga i intervallet 42-44 procent. Under andra halvåret bör vår marginal gynnas av förbättrad affärsmix, säger Ekholm.

Ericsson, mdkrQ1-2024KonsensusFörändring mot konsensusQ1-2023Förändring
Nettoomsättning53,355,2-3,4%62,6-14,9%
Organisk försäljningstillväxt, procent-14
Bruttoresultat22,721,93,7%24,2-6,2%
Bruttomarginal42,6%39,7%38,7%
EBITA4,93,828,9%
EBITA-marginal9,2%6,1%
Justerat EBITA5,14,86,3%
Justerad EBITA-marginal9,6%7,7%
Rörelseresultat4,13,036,7%
Rörelsemarginal7,7%4,8%
Justerat rörelseresultat4,31,8138,9%4,07,5%
Justerad rörelsemarginal8,1%3,3%6,4%
Nettoresultat2,61,662,5%
Resultat per aktie, kronor0,770,4571,1%

Konsensusdata från Bloomberg
 

 

Annons