Ericssonexperten kräver ännu mer 5G

Taggar i artikeln

5G Ericsson
Peter Jonsson, chefredaktör för Ericsson Mobility Report.
Publicerad
Uppdaterad

Det behövs mer utrullning av 5G på mellanbanden – annars kan man inte möta prestandakraven från nya tjänster. Det säger Peter Jonsson, chefredaktör för Ericsson Mobility Report, till Realtid.

Anders Frick

Det globala 5G-tillväxten fortsätter – Indien leder vägen. Det var en av insikterna som presenterades idag av Ericsson i rapporten Ericsson Mobility Report.  Men 5G-utbyggnaden på mellanfrekvensbanden, som ger en optimal balans mellan mobiltäckning och nedladdningshastigheter, skiljer sig fortfarande kraftig åt i olika regioner av världen. Och för en förbättrad nätverksprestanda som kan möta kraven från nya tjänster behövs mer utrullning av 5G på de så kallade mellanbanden. Det menar Peter Jonsson, som är chefredaktör för Ericsson Mobility Report.

– I Nordamerika har 85 procent av befolkningen mobiltäckning på 5G-mellanbandet och i Kina hela 95 procent, medan Europa bara har nått 25 procents täckning. Det är förvisso en konsekvens av tillgång på spektrum i olika länder, men även vilken 5G-utrullningsstrategi som operatörerna har valt, baserat på sin existerande mobilinfrastruktur, säger Peter Jonsson till Realtid.

Den snabba 5G-tillväxten i Indien är det som förvånar honom själv mest.

Annons

– Våra abonnentprognoser för 2023 är i linje med vad vi rapporterade i Ericsson Mobility Report i juni i år, med undantaget att tillväxten av 5G-abonnenter i Indien. Redan för några månader sedan passerade den vår prognos för helåret 2023. Den storskaliga och exceptionellt snabba utrullningen av 5G-nät i Indien har resulterat i god mobiltäckning och nätverksprestanda över stora delar av landet, säger han.

Det var bara ett år sedan, i oktober 2022 som den första lanseringen av 5G i Indien skedde. Sedan dess har operatörerna lyckats få mer än 100 miljoner 5G-abonnenter till sina nät.

– 5G användare har visat sig vara mer nöjda än 4G-användare, enligt Indiens telekomregulatoriska undersökningar. Det är också något vi ser genom våra egna konsumentundersökningar i Indien, säger han.

Annons

Vet man vilka tjänster som använder allra mest mobildata i världen?
– Det är otvetydigt så att video är den trafiktyp som genererar mest data i världens mobilnät. Vi uppskattar att det utgör cirka 70 procent av all trafik i världens mobilnät. Video är en del av en mängd olika typer av kommunikationstjänster, där videoklipp delas eller laddas upp via sociala medieplattformar. Den andra dominerande typen av video är strömningstjänster då konsumenter tar del av innehåll från olika strömningstjänsteleverantörer via mobilen. Oavsett region är de dominerande tjänsterna relaterad till sociala medieplattformar, globala eller regionala, säger han.

Hur har situationen i Ryssland påverkat mobildatatrafiken?
– Ericsson har ingen verksamhet i Ryssland, och därför är det svårare att följa utvecklingen av trafik och tjänster i mobilnäten i Ryssland. Vissa data från regulatorer finns tillgänglig, vilket blir del av indata till våra trafikprognoser. I våra prognoser för mobildatatrafik ingår Ryssland i region CEE – Central och Östra Europa. Mobildatatrafiken i CEE utgör mindre än 5 procent av den totala globala mobildatatrafiken, så förändringar i ett enskilt land påverkar inte vår uppfattning om den globala trafikutveckling vi förväntar oss, säger han.

Att det gnisslar lite mellan kinesiska telekombolag och resten av världen – är det något som påverkar, och i så fall hur?
– Vi ser en fortsatt tillväxt både vad gäller abonnenter och mobildatatrafik i de flesta marknader, trots makroekonomiska och geopolitiska utmaningar. Behovet bland konsumenter av förbättrad mobiltäckning och allt högre ned- och uppladdningshastigheter är en stark drivkraft för abonnenter att byta från 3G- och 4G-abonnemang till 4G eller 5G. Det finns fortfarande nästan 2 miljarder abonnenter i världen som bara har ett 2G- eller 3G-abonnemang, men som vi förväntar oss kommer att gå över till 4G och 5G de kommande åren. Dessa uppgraderingar av abonnemang kommer kräva fortsatta investeringar i mobil infrastruktur världen över, säger han.

Annons

Apropå Kina, vilka är de bakomliggande faktorerna till varför mobildataanvändandet ökar så snabbt just där?
– Det är en fortsatt väldigt stark tillväxt i Kina, och operatörerna där står för ungefär en tredjedel av världens nya 5G-abonnenter som tillkommit under 2023. Det motsvarar ungefär 200 miljoner abonnemang. De primära orsakerna är ökad tillgång av 5G-mobiltelefoner i allt större variation och olika prissegment. Mer än 1000 olika 5G-mobiltelefonmodeller har lanserats sedan 2019, med cirka 240 nya modeller lanserade bara under 2023. 5G-utbyggnaden fortgår i China på både låg- och mellanband, vilket förbättrar täckning och prestanda och lockar fler abonnenter att skaffa 5G-abonnemang. Populära sociala medieplattformar i Kina, precis som i andra länder, driver mobiltrafik, säger han.

Varför växer 5G så kraftigt, generellt sett?
– Den starka tillväxten av både 5G-abonnenter och mobiltrafik i Kina och Indien är drivet av en hög ambition att digitalisera samhället. Både Kina och Indien har från dag ett satsat på storskaliga och snabba utrullningar av 5G ”standalone”. Det är också grunden till att fullt ut kunna nyttja 5G-teknologins inneboende möjligheter till ultralåg fördröjning och anpassade kvalitetsnivåer för olika tjänster och målgrupper. Den optimism kring 5G-möjligheter och ambitionen att kunna erbjuda högpresterande nät till alla segment av marknaden, både för konsumenter, företag och myndigheter kommer att vara väldig intressant att följa framöver, säger Peter Jonsson.

 

Annons