Elnätsföretagen kan pusta ut – metodbyte för intäktsramar dröjer

Energimarknadsinspektionen, NordpoolEnergimarknadsinspektionen, Nordpool
Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Energimarknadsinspektionen (Ei) har planerat att göra förändringar i metoden för hur elnätsföretagens intäktsramar beräknas för tillsynsperioden 2024–2027. Nu har Kammarrätten beslutat att Ei inte får begära in de uppgifter som krävs för att genomföra metodbytet.

Realtid.se

Ei kommer mot bakgrund av detta inte gå vidare med den planerade ändringen till den kommande tillsynsperioden. Myndigheten avser i stället att tillämpa den modell som använts för innevarande tillsynsperiod även för perioden 2024–2027. Det framgår av ett pressmeddelande.

Kammarrätten anser att Ei inte har stöd i nationell lagstiftning för att hämta in de nödvändiga uppgifterna från elnätsföretagen. Ei avser därför fortsätta med metoden som använts för perioden 2020–2023.

— Kammarrättens dom gör att vi inte har förutsättningar att gå vidare med det planerade metodbytet till den kommande tillsynsperioden. Det är olyckligt eftersom vi ser behov av en förbättring av regleringen till nytta för kunderna. Nuvarande modell medför att elnätsföretagen överkompenseras i förhållande till sina faktiska kostnader. Vi ser nu en risk att elnätsföretagen får utrymme att höja sina avgifter mer än vad vi anser är skäligt under kommande fyraårsperiod, säger Tommy Johansson, chef för avdelningen för nätreglering, i en skriftlig kommentar.

Annons

I september 2021 meddelande EU-domstolen avgörande i den så kallade Tysklandsdomen. Domen innebär bland annat att tillsynsmyndigheternas oberoende och exklusiva befogenheter gentemot lagstiftare och offentliga och privata organ inte får inskränkas. Med anledning av domen initierades en statlig utredning för att se över den nationella implementeringen av elmarknadsdirektivet. Uppdraget ska redovisas senast den 31 oktober 2023.

– Vi hoppas att ett nytt regelverk kommer på plats så snart som möjligt och att detta ger oss utrymme att genomföra de förändringar vi anser nödvändiga för att uppfylla elmarknadsdirektivets syfte. Vi behöver en ändamålsenlig reglering som fungerar långsiktigt. Nu får vi mer tid på oss att föra dialog med berörda aktörer om ytterligare metodförändringar som både ger elanvändare skäliga priser, och elnätsföretagen skälig kostnadstäckning och en rimlig avkastning. Vi avser att fortsätta med den omfattande dialog som vi har med berörda aktörer om elnätsregleringen, säger Tommy Johansson.

I rätten mötte Ei Ellevio och Falbygdens Energi Nät AB.

Annons

På Ellevio är man jublande glad över dagens besked.

– Att myndigheten nu trycker på paus i processen är oerhört positivt. Det visar att Ei hörsammat rösterna från elkunder, bransch och beslutsfattare, säger Ellevios vd Johan Lindehag i ett separat pressmeddelande.

Här kan du ta del av hela domen från Kammarrätten>>

Annons

Ombud för Ellevio och Falbygdens Energi Nät AB var advokaterna Jonas Eklund, Carl Johan af Petersens, Martin Johansson, Helena Rosén Andersson och Andrea Rökaas från Advokatfirman Vinge.

 

Annons