FinansNyhet

EEW:s svenska solsäljare

EEW Eco Energy WorldEEW Eco Energy World
Publicerad

Sedan åtminstone början på 2019 har aktier i EEW Eco Energy World marknadsförts mot svenska investerare. Men bolaget förnekar all inblandning och nu raderas dokument från nätet. Läs den andra delen i Realtids granskning.

Realtid.se

Monaco-svensken Svante Kumlin är den enda person som står registrerad som ägare av EEW Eco Energy World. Det gäller både det brittiska moderbolaget och det Cypernbolag som tidigare var navet i verksamheten. Det framgår av uppgifter från de båda ländernas officiella bolagsregister.

Men i information som förmedlats av ett svenskt nätverk av aktiemarknadsförare så har EEW över 200 ägare. Och mer kan det bli. Just nu pågår försök att sälja in aktien till nya investerare. Tidigare i veckan kunde vi genom att anmäla oss under en pseudonym delta på ett möte med Lars Nicholls, en av nyckelpersonerna i nätverket, där vi erbjöds att köpa EEW-aktier för 1,5 euro styck.

På mötet berättade Lars Nicholls att hans privata bolag Elln Invest köper aktier direkt av Svante Kumlin. Dessa placeras på bolagets depå hos SEB och sedan förs aktierna vidare till eventuella köpares depåer.

Annons

Svante Kumlin och EEW hävdar via advokater att detta inte stämmer. Det finns inget samröre eller överenskommelse om att marknadsföra eller sälja EEW-aktier via Elln Invest. Faktum är att samtliga de spår vi hittar av marknadsföringsarbete under perioden 2018 till 2020 är felaktiga. Allt enligt EEW:s advokat.

Återkommande erbjudande

2018.png

Annons

De första spår vi hittar av marknadsföring av EEW-aktier i Sverige är från början av 2019. Det är ungefär samtidigt som det brittiska moderbolaget startas. Upplägget liknar på flera punkter försäljningen av aktier i ett annat onoterat bolag som gjorts via nätverket – nämligen Cindrigo som Realtid skrivit om i ett flertal artiklar.

I båda fallen är det existerande aktier som säljs. Och investerarna lockas med påstådda noteringsprocesser. Marknadsföringen sker med hjälp av betalanalyser från Analyst Group som ger bolagen miljardvärderingar baserade på bolagsledningarnas egna prognoser.

I EEW-fallet värderar Analyst Group i en analys aktierna till 2 euro styck motsvarande ett totalt bolagsvärde på 2,2 miljarder kronor. Samtidigt kan vi se hur aktier erbjuds till svenska investerare i spannet 1,35 till 1,5 euro.

Annons

I en informationsfolder daterad november 2018 – innan det nya moderbolaget bildades –  talas det om en nära förestående notering i London: ”EEWs styrelse har beslutat att notera bolagets aktie på Londonbörsen under kvartal 2 2019. Beräknad noteringskurs är 1,6-2 Euro/aktie”.

Foldern är i pdf-format och skaparen är en ”larsn”. Vi har inte lyckats bekräfta om ”larsn” är Lars Nicholls. Han har trots våra långvariga försök att få en kommentar inte återkommit. Men under Zoom-mötet visar han upp en länk till ett dokument där det framgår att kontot på hans dator heter just ”larsn”.

I foldern från slutet av 2018 står det så här under frågan ”Varför säjer huvudägaren aktier nu?”: ”I samband med noteringen och att bolaget blir publikt kommer huvudägaren att omfattas av en Lock Up … under 12-18 månader, varför denna försäljning ger en bättre ägarspridning.”

På Zoom-mötet nämner Lars Nicholls samma lockup-period, 12 eller 18 månader.

Aktörerna

Raisereach.png

Erbjudandet om att köpa EEW-aktier har gått ut via flera kanaler. En av dessa är investeringsplattformen Raise Reach och nättidningen Aktiebladet som drevs av affärsmannen Thony Norelli, numera Thony Johansson. Han var tidigare också engagerad i Systemhus – ett konkursat bolag som Ekobrottsmyndigheten numera utreder. Under samma period som Raise Reach marknadsförde EEW-aktier erbjöds också Cindrigo-aktier via plattformen.

I mars 2019 meddelade Raise Reach att man fått ett formellt uppdrag att arbeta med noteringen: ”Raise Reach by Sprinkle har uppdraget att bistå Eco Energy World, ett pionjärbolag inom solenergi, med ägarspridning inför noteringen på Londonbörsen.”

EEW:s advokat förnekar att något sådant uppdrag fanns och säger att EEW vidtog juridiska åtgärder för att få Raise Reach att upphöra med kampanjen. Idag är både Raise Reach och Aktiebladet nedstängda. Thony Norelli har inte svarat på våra försök att få en kommentar.

Bolaget Repairagus, som erbjudit aktier i Cindrigo, verkar inte ha haft samma uppdrag i EEW. Däremot är flera av delägarna engagerade. En av dessa är Peter Lindh, styrelseledamot i Cindrigo som sålt ut delar av sitt eget Cindrigo-innehav vilket Realtid tidigare har rapporterat om. Han bekräftar för oss att han även bistått vid en ägarspridning i EEW. Under en inspelad intervju säger han att han, tillsammans med en annan person, hjälpt till att sprida aktier till olika köpare.

En annan engagerad Repairagusdelägare är Jimmy Ededahl. Via bolaget Eder Förvaltning erbjöd han så sent som i oktober i år såväl EEW-aktier som Cindrigo-aktier till försäljning. På hemsidan lockades potentiella investerare med att både EEW och Cindrigo står inför en ”trolig börsnotering oktober/november 2020”, en uppgift som nyligen ändrades till ”trolig börsnotering innan årsskiftet 2020”. Vidare heter det att EEW ska satsa 190 miljoner euro i eget kapital för att bygga upp en portfölj solanläggningar med en kapacitet på 400 MV.

Men efter att Realtid kontaktat Jimmy Ededal med frågor om erbjudandet så raderas informationen om EEW från hemsidan. Ededal har inte svarat på våra försök att få en kommentar.

Raderade artikel

Erbjudandet på Börsvärlden
​​​​​​som senare raderades.
Skärmdump från
Börskollen.

Nästa spår av EEW-erbjudandet hittar vi på sajten Börsvärlden som i juni i år publicerade en betalartikel om EEW. Längst ner i artikeln anges att Lars Nicholls Elln Invest är ”ombud på den svenska marknaden för ägarspridningen”.

Även Elln Invest har nära band till Repairagus. Enligt det senaste bolagsstämmoprotokollet äger Lars Nicholls samtliga aktier i Elln. Suppleant är Lars Hennig. Han är i sin tur vd och delägare i Repairagus. Hennig och Nicholls har tidigare drivit en försäkringsförmedlare med namnet Hennig-Nicholls Kapitalförädling.

Högst upp i artikeln på Börsvärlden står att den är publicerad ”I samarbete med Eco Energy World”. Enligt artikeln skulle 15 miljoner aktier, av totalt 106 miljoner, spridas i flera länder inför en börsnotering av EEW. Det skulle innebära upp till över 225 miljoner kronor till den som säljer aktier.

”Huvudägaren önskar bredda aktieägarbasen inför den kommande noteringen med mer än det dubbla mot de idag ca 240 aktieägarna. Huvudägaren och ledningen kommer också omfattas av en 15 månaders lock up på sina aktier”, står det i artikeln.

Totalt skulle 2,5 miljoner aktier säljas på den svenska marknaden till priset 1,5 euro per aktie. I artikeln uppges också att man fått en intervju med EEW:s huvudägare Svante Kumlin personligen.

Svante Kumlins advokater säger att detta är ett falskt påstående och att artikeln på Börsvärlden inte på något sätt har godkänts av EEW. Artikeln är idag borttagen från Börsvärlden, enligt uppgift ”på anmodan av kunden”. Detta har skett efter att vi började ställa frågor om innehållet.

I den bevarade kopia som vi har tillgång till kan vi läsa:

”Börsvärlden fick under den gångna veckan möjligheten att intervjua styrelseordförande och grundare Svante Kumlin, för att få uppdatering av läget inför noteringen och hur de klarat sig nu under den pågående Coronapandemin”.

I den påstådda intervjun kommenterar Svante Kumlin börsplanerna:

”Vi har valt att sikta på en något senare notering – vi jobbar nu mot att vi skall notera bolaget under kvartal 3 eller 4a i år. Trots covid 19 pandemin verkar det dock som intresset för vår typ av bolag är fortsatt stark bland investerare.” (SIC)

I artikeln hänvisas också till att EEW anlitat en investmentbank för att göra en större finansiering av ett ”separat bolag”. Detta är okänd information vid tidpunkten för publiceringen på Börsvärlden. Först den 3 juli berättar EEW att man anlitat Pareto för att finansiera upp sitt dotterbolag.

”Vi har ett avtal att starta ett separat bolag med en större investmentbank som skall ta in 2,5 miljarder SEK. EEW kommer att vara delägare i det bolaget och sälja våra utvecklingsprojekt till detta bolag som alltså kommer att äga och förvalta solparker”, heter det i artikeln.

Hur det kan komma sig att Börsvärden hade tillgång till denna uppgift redan i juni får vi inte veta. Kumlins advokater skriver bara att intervjun är ett falsarium.

Men ovanstående säljkampanj visar sig inte vara nog. Precis som i Cindrigo-fallet har också Malmö-företaget Global Crowdproject salufört EEW-aktier. Global Crowdproject beskriver sig som ett callcenterföretag som bokar och marknadsför olika projekt men sprider också investeringserbjudanden via sin hemsida, Facebook och Linkedin. Realtid har inte lyckats nå företrädare för Global Crowdproject för en kommentar.

Bekräftelse

En firma som dock medger att de marknadsfört EEW är Alpha Nordic i Stockholm. Här är Daniel Olsson delägare. Olsson har tidigare varit rådgivare på firman Hennig-Nicholls vilket alltså var ovan nämnda Lars Nicholls och Lars Hennigs gemensamma företag. Därifrån gick han vidare till Stellum kapitalförvaltning innan han engagerade sig i bland annat Captura och Alpha Nordic.

Martin Frödin, head of equity sales på Alpha Nordic, berättar via mejl hur erbjudandet hanterades, han vill dock inte kommentera om någon av kunderna investerat:

Alpha_Instagram_25_aug.png

”Vi har ett större investerarnätverk där medlemmarna löpande få ta del av investeringsmöjligheter i olika bolag. En post aktier i Eco Energy World (EEW) har presenterats för detta nätverk. Säljaren av denna aktiepost har presenterat EEW och nätverket har i samband med detta givits möjlighet att förvärva existerande aktier (från tredje part).”

”Vi kommenterar inte vilka bolag investerare väljer att placera i, som du säkert förstår.”

På Alpha Nordics Instagram-konto har flera postningar gjorts om EEW de senaste månaderna. Den 17 juni länkar Alpha Nordic till betalartikeln på Börsvärlden med budskapet ”EEW förbereder sig för börsnotering”. Man bjuder även in till digitala presentationsmöten där Lars Nicholls ska ha medverkat vid åtminstone ett tillfälle. Det senaste mötet hölls i förra veckan.

Svante Kumlin och EEW förnekar återigen via sin advokat i London att någon marknadsföring av EEW-aktier har förekommit. De spår som finns och som redovisas ovan och i en tidigare artikel döms ut som falsk information.

”Vår klient är inte medveten om någon sådan marknadsföring av aktier som påstås i artikeln och denna uppgift är osann”, skriver advokaten i ett av breven till Realtid.

Vet du mer? Kontakta Realtids reportrar på:
per.agerman@realtidmedia.se och annelie.ostlund@realtidmedia.se

Annons