Juridik Nyhet

EBM: Antalet brottsanmälningar ökade med 20 procent under 2023

Taggar i artikeln

Ekobrottsmyndigheten
Publicerad
Uppdaterad

Under 2023 ökade inflödet av ärenden till Ekobrottsmyndigheten (EBM) med drygt 20 procent. Cirka 2 300 personer lagfördes vilket är en ökning med drygt 200 personer. Samtidigt blir ekobrott ett allt vanligare inslag i den grova organiserade brottsligheten. Det framkommer i myndighetens årsredovisning för 2023 som nu har lämnats till regeringen.

Realtid.se

Under det gångna året har EBM sett hur kriminella med kopplingar till väpnade gängkonflikter har förekommit i myndighetens underrättelseflöde och utredningar.

– Vi ser en utveckling där kriminella med lång erfarenhet inom annan organiserad brottslighet, som narkotikabrott och vapenhandel, utvidgar sin brottslighet till att inkludera även ekonomisk brottslighet, säger Monica Rodrigo, generaldirektör vid EBM i en skriftlig kommentar.

Bland annat ökar förekomsten av bolag och verksamheter inom välfärdssektorn som kriminella använder för att begå ekobrott. Det kan handla om assistansbolag, HVB-hem, apotek, vårdcentraler, förskolor och skolor.

Annons

Antalet brottsanmälningar ökade under 2023 med 20 procent. Den absoluta merparten av brotten anmäls liksom tidigare av konkursförvaltare och Skatteverket.

Totalt uppgår framställda yrkanden om företagsbot och förverkanden till 185 respektive 132 miljoner kronor.

Den årliga granskningen av ogillade åtal visar att det fortsatt är över 90 procent av alla åtal som väcks vid EBM som helt eller delvis vinner bifall i domstol. Under året har cirka 2 300 personer lagförts vilket är en ökning med drygt 200 jämfört med föregående år. Även antalet brottsmisstankar som lett till lagföring har ökat från cirka 4 500 till cirka 5 200.

Annons

Några nyckeltal:

202320222021
Antal inkomna ärenden8 75272627 473
Antal avslutade ärenden8 19974187699
Antal lagförda personer2 26020252092
Genomsnittlig utredningstid i dagar190186243

Annons