Finans Nyhet

Domen mot läkarstudenterna överklagas

Vice chefsåklagare Jan Tibbling
Publicerad

Både Ekobrottsmyndigheten och försvaret har överklagat tingsrättens dom i målet mot de aktiebloggande läkarstudenterna.

Försvarsadvokat Sven-Eric Ohlsson kommenterar överklagandet till Realtid:

–Vårt yrkande är frikännande dom och ogillande av att utge något belopp. Under alla omständigheter bör ålagd betalningsskyldighet jämnas till i första hand noll kronor. I detta yrkande ligger givetvis att vi bestrider åklagarens yrkande om fängelse.

Försvarsadvokat Ohlsson har ännu inte sett åklagarens överklagande och vill därför inte precisera försvarets inställning mer än ovan just nu.

Annons

Ekobrottsmyndigheten med vice chefsåklagare Jan Tibbling är missnöjda med påföljden och har av det skälet överklagat domen.

–Vi yrkar på fängelse eftersom det är fråga om allvarlig brottslighet. Den omständigheten att vinsten förverkas, så att de kommer i samma läge som innan brottet, ska givetvis inte leda till lägre straff, säger Jan Tibbling.

Det var den 22 december som domen föll mot de två läkarstudenterna som åtalats för grov otillbörlig marknadspåverkan.

Annons

De båda dömdes till villkorlig dom och 200 dagsböter à 50 kr. Domstolen förverkade även vinsten på 2.545.967 kronor.

Vice chefsåklagare Jan Tibbling välkomnade då domen som slog fast att bloggsfären, internet och sociala medier inte är frizoner för aktiemanipulation och systematiska upplägg som använder dessa kanaler i syfte att påverka prissättningen på aktier.

Annons