DNB näst bäst i världen på jämställdhet – Castellum etta i Sverige

Taggar i artikeln

Equileap ESG ESG-dagen Hållbarhet
jämställdhet Equileapjämställdhet Equileap
Foto: Equileap
Publicerad
Uppdaterad

Sverige rankas högt men långt ifrån högst på jämställdhet globalt. Men svenska Elekta är samtidigt ett av endast 19 företag i världen som jämnat ut löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

Marlene Sellebraten

De flesta företag må ha identifierat jämställdhet som ett högst prioriterat område så tyder färsk data från Equileap, ett konsultföretag med specialisering inom jämställdhetsdata, att näringslivets jämställdhetsarbete faktiskt står och stampar. Man blir föga imponerad av att endast 18 av 4000 undersökta företag i 33 länder, däribland Sverige, kunde år 2020 redovisa jämställdhet på arbetskraftens samtliga nivåer*. Vidare hade endast 19 företag i världen jämnat ut löneskillnaderna mellan män och kvinnor. Det visar Equileaps nya rapport ”Gender equality global report & ranking 2022”, vilken granskat 4000 företag runt om i världen utifrån 19 olika jämställdhetskriterier.

– De högst rankade länderna är de länder som har den mest kraftfulla lagstiftningen kring jämställdhet, nämligen Frankrike, Spanien, Italien, Storbritannien och Sverige. Men vad gäller löneskillnaderna tillhör inte Sverige topp-fem och endast fyra av tio svenska företag publicerar policies mot sexuella trakasserier, säger Diana van Maasdijk, vd för Equileap, till Realtid.

DNB näst bäst i världen

Norge kan samtidigt stoltsera med att DNB rankas näst bäst i världen efter bara australiasienska fastighetsbolaget Mirvac.

Annons

Kvinnor är allmänt väl representerade inom finansindustrin men 51 procent av arbetskraften som består av kvinnor, och hela 55 procent om man endast tittar på bankerna. Men ju högre upp i hierarkin desto färre kvinnor finns det. I snitt är 28 procent av styrelseledamöter, 19 procent av ledningsteamet och 29 procent av topp-management kvinnor i finansbranschen.

jämställdhet EquileapTopp-10 mest jämställda företagen i världen. Källa: Equileap

Sverige bra men långt ifrån bäst

Sverige, som brett anses vara en ledande nation vad gäller jämställdhet, är enligt Equileap inte bäst sett till helheten och ligger även en bra bit efter andra länder, bland annat vad gäller transparens om löneskillnaderna eller även förekomsten av policies mot sexuella trakasserier. Europeiska grannarna Frankrike, Spanien och Storbritannien rankas nämligen långt bättre på helheten.

Annons

– De högst rankade länderna är de länder som har den mest kraftfulla lagstiftningen kring jämställdhet, nämligen Frankrike, Spanien, Italien, Storbritannien och Sverige. Men vad gäller löneskillnaderna tillhör inte Sverige topp-fem och bara fyra av tio företag publicerar en policy om sexuella trakasserier, säger Diana van Maasdijk.

– Sverige visar jämställdhet på helheten och även med ett antal företag i topp-100, däribland Nent, Wihlborg, wallenstam och Castellum, men andelen kvinnliga vd:ar och kvinnliga CFO:er är väldigt lågt. Dessutom redovisar väldigt få bolag data om löneskillnader, bara 16 procent.

Globalt står kvinnor för 5 procent av vd:ar, 13 procent av CFO:er och 7 procent av styrelseordförandena.

Annons

Med det sagt så går det trots allt kraftigt framåt för svenska företag.

Svenska healthtech-bolaget Elekta utmärker sig säven genom att vara det enda svenska företag, och ett av bara 19 av 4000 granskade företag i världen, som jämnat ut löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

jämställdhet EquileapLöneskillnaderna. Källa:Equileap

Fastighetsbolaget Castellum är för sin del det högst rankade svenska bolag, på sextonde plats globalt. Tillsammans med Moder Times Group publicerar Castellum löneskillnadsdata inom samtliga arbetskraftsnivåer.

jämställdhet EquileapTopp-10 mest jämställda företagen i Sverige. Källa Equileap

Lagstiftning anser Diana van Maasdijk ha en stark koppling till framsteg vad gäller jämställdhet på arbetsplatsen.

– Man kan endast förbättra det man kan mäta. Företag i Frankrike till exempel började publicera data vilket visade hur dåligt läget var. Därifrån började företag att arbeta med att förbättra situationen. Och Frankrike har nu, utöver tidigare lagstiftning om kvotering i styrelser, nu även lagstiftat om kvotering av antalet kvinnor i företagsledningen. Antalet kvinnor ska nu uppgå till 30 procent för att öka till 40 procent år 2027.

De länder som presterar allra sämst har den svagaste lagstiftningen, nämligen Japan, Hong Kong och USA. Vidare är Schweiz, Tyskland och Hong Kong sämst vad gäller kvinnor i ledningsroller.

– Företag i länder där det finns lagstiftning som främjar jämställdhet tenderar att vara mer jämställda. Sådant är fallet med löneskillnader i Storbritannien, med antalet kvinnor i styrelser i Frankrike där man infört kvotering. Det är femte året i rad som vi producerar rapporten och jag är nu helt övertygad om att lagstiftning och jämställdhet händer ihop. Ett tydligt exempel är Australia som har hela 23 bolag i topp-100 och där man sedan 2012 gjort det obligatoriskt att publicera en stor mängd jämställdhetsdata. Och Australia har dessutom förbättrat sin ranking år efter år.

jämställdhet EquileapKvinnlig representation per land. Källa: Equileap

Equileap samlar och analyserar endast data som företag offentliggjort för att säkerställa att företagens data är korrekt.

* Equileap definierar jämställdhet som i snitt 40 procent kvinnor och 60 procent män.

 

Annons