Diskriminering när bank nekade kvinna provanställning

Taggar i artikeln

Diskriminering
Publicerad
Uppdaterad

En kvinna blev diskriminerad när hon nekades en provanställning hos en bank till följd av graviditet. Den bedömningen gör DO och begär därför att banken betalar diskrimineringsersättning till kvinnan.

Realtid.se

Kvinnan sökte anställning i bankens kundtjänst hösten 2023, men rekryteringen avbröts efter att kvinnan meddelade att hon var gravid. Arbetsgivaren uppgav att eftersom hon inte kunde arbeta heltid sammanhängande i sex månader kunde hon inte erbjudas tjänsten. Det framgår av ett pressmeddelande från Diskrimineringsombudsmannen.

Enligt banken var detta ett krav för tjänsten mot bakgrund av ett behov att ha medarbetare som kunde vara självgående i sin anställning våren 2024 och att detta var ett ”nödvändigt och reellt krav” för verksamheten.

– DO bedömer att den huvudsakliga grunden till att kvinnan nekades anställning var graviditeten, vilket är diskriminering. Under alla förhållanden är det aktuella kravet för tjänsten diskriminerande då det särskilt missgynnar kvinnor, säger Sofie Rykowski, processförare på DO:s processenhet i en skriftlig kommentar.

Annons

DO begär nu att banken betalar 140 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. Beloppet motiveras enligt DO bland annat av bolagets storlek och bestämmelserna i diskrimineringslagen att diskrimineringsersättningen ska ha en preventiv verkan. Bolaget har till den 29 april att ta ställning till DO:s krav. Därefter kommer DO att lämna in en stämningsansökan till Arbetsdomstolen.

 

 

Annons

Annons