Finans Nyhet

Digitaliseringen pressar priserna för advokatbranschen

MAQS Advokatbyrå, Crusner Advokatbyrå, Baker McKenzie, DLA PiperMAQS Advokatbyrå, Crusner Advokatbyrå, Baker McKenzie, DLA Piper
Katrin Troedsson, MAQS Advokatbyrå, Monica Crusner, Crusner Advokatbyrå, Carl Svernlöv, Baker McKenzie och Peter Näslund, DLA Piper.
Publicerad

Värdebaserad prissättning snarare än fasta timpriser – det är en av trenderna som digitaliseringen av advokatbranschen har fört med sig.

Anders Frick

Det visar en genomgång som Realtid har gjort genom kontakt med ett 20-tal av Sveriges främsta advokatbyråer. Resultatet presenteras i flera artiklar. Digitaliseringen har påverkat alla tillfrågade byråer väldigt kraftigt, och här är några av trenderna när det gäller prissättningen.

Paketpriser blir allt vanligare

– Rådgivning som tidigare tog längre tid kan idag levereras mer effektivt och snabbt. Det har blivit lättare att förutse vilken tid uppdrag tar, vilket är fördelaktigt för både oss och kund då det blir en ökad transparens avseende prissättning. Produktifiering och fasta priser, eller paketpriser, har blivit vanligare, inte minst för de tjänster som är enklare och mer jämförbara, så som exempelvis bolagsformalia och varumärkeshantering, säger Katrin Troedsson på MAQS Advokatbyrå.

Annons

Pressade priser när ärenden avgörs i app

– Sedan lanseringen av vår mobilapp Rätt så vidarebefordrar vi gärna enklare ärenden som kommer till byrån direkt till Rätt och hänvisar till prissättningen där. Vissa klienter väljer då att ta ärendet via appen medan vissa kan tänka sig att göra på traditionellt vis även om det blir dyrare. Prissättningen på byrån har emellertid inte påverkats på annat sätt än vad som angivits ovan. Vi har såklart haft en stor initial kostnad då vi byggt vår egen app, men vi kan nu när den är igång även konstatera att vi också får ett stort ärendeinflöde av traditionella ärenden via appen. Genom att vi får en effektivare hantering av mindre ärenden på Rätt, så blir resultatet också bättre, säger Monica Crusner från Crusner Advokatbyrå.

Övergång till värdebaserad prissättning snarare än timpris

Annons

– The billable hour är fortfarande det som efterfrågas av våra klienter, men i och med våra satsningar på nya och mer effektiva arbetssätt så ligger det även i vårt intresse att se över vår prissättning. Vi har därför ett internt team som jobbar med frågan och vi har även ett externt samarbete med Handelshögskolan som undersöker just värdebaserad prissättning, hur det ska implementeras, säger Carl Svernlöv på Baker McKenzie.

Juristen blir specialist och fokuserar på avancerad rådgivning

– Digitaliseringen innebär att vi kan arbeta smartare genom att använda verktyg till att automatisera och effektivisera repetitiva och administrativa uppgifter som finns i verksamheten. Det innebär att juristens roll blir mer och mer specialiserad och kan fokusera på avancerad rådgivning. Detta är en nödvändighet i dag när globalisering och digitalisering innebär mer komplexa affärsstrukturer och transaktioner, säger Peter Näslund från DLA Piper.

Annons

 

 

Annons