”Det största problemet är att vi inte lär oss hur vi skall tillämpa AI”

Taggar i artikeln

Fredagspanel
André Rhodin (BNP Paribas), Agneta Jakas Rosengren (Öhman Fonder), Eric Crowley (GP Bullhound) och Peter Kurzwelly (AI Sweden).André Rhodin (BNP Paribas), Agneta Jakas Rosengren (Öhman Fonder), Eric Crowley (GP Bullhound) och Peter Kurzwelly (AI Sweden).
André Rhodin (BNP Paribas), Agneta Jakas Rosengren (Öhman Fonder), Eric Crowley (GP Bullhound) och Peter Kurzwelly (AI Sweden).
Publicerad
Uppdaterad

AI har verkligen varit på tapeten den senaste tiden. Chatgpt-3 har trendat och kan skriva allt från artiklar till julklappsrim. Vi har talat med flera experter på området och hur de bedömer att AI:s framfart kommer att påverka finanssektorn.

Realtid.se

André Rhodin, Nordic Head of Growth and Start-up Companies BNP Paribas

Det är mycket prat om AI just nu – men på vilket sätt bedömer du att AI kommer att förändra bank- och finansbranschen?
– På sikt kommer AI att transformera hela industrin, att tro något annat vore naivt. Det började för rätt länge sedan med enklare uppgifter men allt eftersom verktygen utvecklas kommer AI att förändra mer och mer. Även inom de mer komplicerade delarna av bank- och finansbranschen, som till exempel rådgivning, kommer vi att se transformationen. Inledningsvis kanske mer för analys, kontroll och beslutsstöd men i förlängningen integrerat i allt vi gör, och därefter är steget kort till autonoma processer.

Använder ni själva AI på något sätt i er verksamhet – och i så fall hur?
– Ja, inom samtliga delar av vår verksamhet använder vi AI på ett eller annat sätt.

Vilka är de största utmaningarna/problemen med AI, så som du ser det?
– Det finns lika många utmaningar med AI som det finns lösningar. Utmaningarna kommer vara både generella och specifika för respektive område. För oss inom bank- och finansbranschen är exempelvis den regulatoriska utmaningen stor och det handlar i grunden om transparens, säkerhet, kontroll, ansvar och förtroende för industrin. Om man tycker att GDPR eller kapitaltäckningskraven är utmaningar så är det inget emot vad som komma skall. Hur utkräver man ansvar av en autonom maskin, och vem vill vara ansvarig för maskinen efter att den har uppnått myndig ålder?

Annons

Om du får spåna fritt: I vilken del av samhället ser du att AI skulle göra störst nytta?
– Jag kan inte peka på en specifik del av samhället eller väga storheter här. Jag känner mig konfident att AI kommer påverka hela samhället och det kommer ske gradvis och i vågor lite beroende på var vi väljer att implementera det först, och var motståndet är som starkast. Vissa områden kommer att förändras snabbare än andra, säger Rhodin och fortsätter.

–Det är lätt att tänka att AI främst löser enklare produktivitetsproblem men jag tror den stora vinsten ligger i mer komplexa uppgifter där AI i högre utsträckning kan dra nytta av stora datamängder, samverkanseffekter och omedelbara feedback loopar. Människan är tämligen begränsad när det kommer till kunskap- och informationsöverföring mellan individer och generationer. Det är nog en av anledningarna till varför vårt beslutsfattande är så biased och i hög grad bygger på individuella erfarenheter och preferenser.

Vilken/vilka är dina egna önsketjänster som bara skulle kunna utföras med hjälp av AI?
– Jag har nog inga direkta önsketjänster, det är enklare att resonera kring icke önskvärda tjänster och utfall. Men mänskligheten har hela tiden strävat efter ökad produktivitet och mer utmanande uppgifter genom att arbeta med maskiner, och det kommer vi att fortsätta med. Klättra i värdekedjan genom att eliminera till exempel monotona och/eller farliga moment. Om man är anställd för att utföra en uppgift så kan den nya anställning vara att kontrollera en AI som utför samma uppgift, men på ett bättre sätt och på en bråkdel av tiden. På så sätt går det att kombinera befintlig yrkeskunskap med ökad produktivitet. Varför inte välja bort fler monotona moment och istället lägga sin tid och fokus på något som är roligare, vackrare eller mer kreativt? Jag tror få läsare bryr sig om författaren har fått stöd av AI så länge det är ett fängslande verk, och för egen del skulle jag inte ställa upp i en panel om AI utan att först köra frågorna genom ChatGPT.

Annons

Agneta Jakas Rosengren, Head of Business Tech & Transformation på Öhman Fonder

Det är mycket prat om AI just nu – men på vilket sätt bedömer du att AI kommer att förändra bank- och finansbranschen?
– Den största nyttan, i alla fall på kort sikt, tror jag kommer vara som beslutsstöd tack vare AI:s förmåga att analysera och dra slutsatser utifrån stora mängder data långt utöver en människas kapacitet. Vad gäller finansbranschen kan AI användas brett; allt ifrån beslutsstöd för investeringar, riskanalys samt applicering i andra processer i verksamheten. AI kommer att göra mänskliga beslut mer kvalificerade och datadrivna och skapa utrymme för oss att arbeta mer effektivt och strategiskt på alla nivåer i branschen. Vi ser ju redan en tillämpning av så kallade ”chat bots” i branschen, som har potential att bli mycket bättre och förstärka kundupplevelsen.

Använder ni själva AI på något sätt i er verksamhet – och i så fall hur?
–På Öhman Fonder har vi vårt team Business Tech & Transformation som kontinuerligt utvärderar de senaste teknologierna och hur vi kan applicera dem på bästa sätt i vår egen verksamhet för att förstärka och förbättra vår affär. I dagsläget använder vi oss inte av AI, men vi har nyligen stärkt upp teamet med större kompetens inom maskininlärning då vi tror att det är där framtiden ligger.

Vilka är de största utmaningarna/problemen med AI, så som du ser det?
– Den största utmaningen med AI är den etiska delen genom alla faser från utveckling, träning och tillämpning, samt vad det får för implikationer i samhället. Vad gäller utveckling kan AI dra slutsatser som förstärker ojämlikheter och diskriminering utifrån den data som används för träning. Det finns också stora utmaningar i högriskmiljöer när AI används i självkörande bilar och vid medicinska beslut. Ser man på implikationer i samhället finns det en risk att AI ytterligare förstärker ekonomiska ojämlikheter genom den typ av arbetstillfällen som i första hand kommer ersättas med AI.

Annons

Om du får spåna fritt: I vilken del av samhället ser du att AI skulle göra störst nytta?
– Störst nytta både tror och hoppas jag att AI:s bidrar med inom hälsosektorn genom analys av några av vår tids största gåtor inom sjukdomar som exempelvis cancer. Om vi ska lösa de globala klimatutmaningarna kommer AI tillsammans med annan teknologi att vara till stor hjälp.

Eric Crowley, partner på GP Bullhound

Det är mycket prat om AI just nu – men på vilket sätt bedömer du att AI kommer att förändra bank- och finansbranschen?
– Det är svårt att förutsäga hur AI kommer att påverka varje enskild roll, men det är uppenbart att många uppgifter som utförs av datorer, till exempel att skriva standardanteckningar, finansiella översikter och tolkning resultaträkningar kan automatiseras i viss mån, säger Crowley och fortsätter.

– Det kommer att minska kostnaderna och potentiellt antalet anställda, men kan begränsas av integrationer med äldre datasystem som finns inom bank- och finansbranschen.

Använder ni själva AI på något sätt i er verksamhet – och i så fall hur?
– Vi börjar integrera AI “point solution tools”, särskilt när det gäller att skriva sammanfattningar.

Vilka är de största utmaningarna/problemen med AI, så som du ser det?
– Det är alltid integrationen och de data som används för utbildning som kommer att vara utmaningen. Vissa jobb kommer också att gå förlorade.

Om du får spåna fritt: I vilken del av samhället ser du att AI skulle göra störst nytta?
–Det kommer att få stora effekter för de som jobbar med datorer, särskilt när det gäller marknadsföring och säljfrämjande texter. Det kommer att minska den tid som krävs för att producera innehåll för digital marknadsföring, konsumenter eller internt HR-arbete.

Peter Kurzwelly, COO AI Sweden

Det är mycket prat om AI just nu – men på vilket sätt bedömer du att AI kommer att förändra bank- och finansbranschen?
–AI är ett område som har växt exponentiellt de senaste åren och det finns många olika anledningar till att det pratas så mycket om det just nu. En av de främsta anledningarna är att AI är en verktygslåda som har stor potential att förbättra våra liv på många olika sätt. Det kan till exempel hjälpa oss att automatisera vardagliga uppgifter, förbättra beslutsfattandet genom att analysera större mängder data och ge oss ökad tillgång till information. AI kan också användas som stöd för att lösa svåra problem som kräver att vi identifierar mönster i stora mängder information, något som är en utmaning för oss människor, säger Peter Kurzwelly och fortsätter;

– Det gör att AI kan förändra bank- och finansbranschen på många olika sätt. Många företag inom bank- och finansbranschen använder redan AI på olika sätt. Det kan till exempel handla om att använda maskininlärning för att analysera marknadsdata, förutse försäljningstrender eller förbättra kreditbedömningar. För att nämna några konkreta nutida och framtida tillämpningsområden så är riskhantering, snabbare kundtjänst, personalisering av tjänster, fraud detection och förbättringar beslutsfattande de kanske hetaste områdena.

Använder ni själva AI på något sätt i er verksamhet – och i så fall hur?
– Vi, AI Sweden, är det nationella centret för att öka tillämpningen av AI i Sverige. Både inom privat- och offentlig sektor. Vi bedriver bland annat tillämpad forskning, och försöker hjälpa våra partners att förstå och öka tillämpningen av AI. Det gör såklart att vi använder AI på olika sätt själva i vår verksamhet. Personligen använder jag AI, för att analysera texter och forskningrapporter. Modellerna hjälper mig att sammanfatta forskning och förstå vad som kan vara relevant. Jag använder också Machine learning modeller för att sortera och strukturera databaser och de nya generativa modellerna (som GPT-3 och chatGPT) för att spara tid när det handlar om att skriva projektansökningar och marknadsmaterial.

Vilka är de största utmaningarna/problemen med AI, så som du ser det?
– Det finns självklart massor av utmaningar med att tillämpa AI, såsom tillgång till data och datakvalitet. Det finns även flera etiska aspekter att ta hänsyn till gällande förklarbarhet av beslut som kan tas av modellerna, det vill säga varför en AI-modell ger oss ett särskilt resultat, samt att det kan finnas bias i data. Men det största problemet eller utmaningarna som jag ser det ligger på en mänsklig och organisatorisk nivå, och det är att vi inte lär oss hur vi skall tillämpa AI, säger Peter Kurzwelly.

– Att använda AI idag är främst en organisatorisk utmaning och där måste svenska företag investera mer i att utbilda personal och ledare så att vi tillsammans förstår vilket värde AI-verktygslådan kan skapa i vår verksamhet, och så att vi kan börja tillämpa AI i vår verksamhet. Annars riskerar vi att snabbt tappa i konkurrenskraft, fortsätter han.

Om du får spåna fritt: I vilken del av samhället ser du att AI skulle göra störst nytta?
– En plats där AI skulle kunna göra stor nytta är inom hälso- och sjukvården. AI kan användas för att analysera stora mängder patientdata och hjälpa läkare att fatta bättre beslut om behandlingar och förebyggande åtgärder. AI kan också användas för att automatisera administration inom sjukvården och lindra den stora arbetsbelastningen på sjukvårdspersonal.

Vilken/vilka är dina egna önsketjänster som bara skulle kunna utföras med hjälp av AI?
– Personligen skulle jag gärna se en AI-tjänst som ett form av hälsocenter. Det vill säga en hälsoassistent som hjälper mig att hålla koll på min hälsa och välmående, till exempel genom att ge påminnelser och råd om hur jag kan hålla mig frisk i influensa och förkylningstider samt hjälper mig att förebygga olika sjukdomar, plus att den skall kunna ge rekommendationer på olika hälsoaktiviteter och övningar. Helt enkelt göra mig uppmärksam på saker som kan göra mitt liv friskare, säger Kurzwelly och fortsätter;

– Samma sak hade varit bra inom ekonomi. En AI-tjänst som förstår mina inköpsbeteenden och har koll på mina intäkter och kostnader, och på så vis kan hjälpa mig med finansiell planering. Både på kort och lång sikt. Det är en tjänst jag skulle använda.

Annons