Det här drar svenskarna ner på mest

Taggar i artikeln

Inflation Nordea
De bekvämligheter som i första hand valdes bort var restaurangbesök och inköp av nya kläder.
Publicerad
Uppdaterad

Fördubblade elpriser, rekordhög inflation och boräntor som många aldrig varit med om. Det har blivit dyrt att leva och nästan alla tillfrågade i Nordeas enkät om privatekonomi uppger att de anpassat sin ekonomi.

Realtid.se

Nordea lät Kantar Sifo intervjua 1037 personer i mitten av januari 2023 och frågade dem vad de har gjort för att hantera kostnadsökningarna. Nästan alla, 85 procent av de tillfrågade uppger att de anpassat sin ekonomi efter det nya läget. Att minska konsumtion av el och att handla billigare mat är de två tydligaste åtgärderna som tagits av de tillfrågade i enkäten. Det framgår av ett pressmeddelande.

Under 2022 har elpriserna i södra Sverige i stort sett fördubblats, matpriserna över hela landet har ökat med ungefär 20 procent. Bensin och dieselpriserna har ökat med tio respektive 25 procent och bolåneräntorna har i fördubblats.

Minskad elkonsumtion var högsta prioritet bland hushållen
Över hälften av de tillfrågade har minskat sin elkonsumtion. Det är ett väntat resultat eftersom elpriserna ökat ovanligt mycket. Två saker hade störst betydelse för att en person ska ha minskat sin elförbrukning: 1) ifall de bor i södra Sverige, där elpriset ökat betydligt mer än i norra Sverige och 2) ifall de bor i en bostad de äger. I stort sett 100 procent av de som äger sin bostad och bor i södra Sverige har gjort ansträngningar för att minska sin elkonsumtion.

Annons

Ungefär hälften av de tillfrågade har anpassat sina matinköp. Det som hade störst betydelse för anpassning av matkostnaderna var lönen. De med högre lön har varit mindre känsliga för högre matpriser.

Det som visade sig vara relativt ovanligt var att omförhandla räntan. Endast 7 procent av de tillfrågade hade gjort detta.

Väljer bort restaurangbesök och nya kläder
De bekvämligheter som i första hand valdes bort var restaurangbesök och inköp av nya kläder. Den bekvämlighet som ingen tycktes vilja minska på var barnens fritidsaktiviteter. Av samtliga alternativ hamnade det sist på knappt 1 procent. De som valde det här alternativet hade gjort minst fyra andra åtgärder innan de valde att minska barnens fritidsaktiviteter.

Annons

Många sparar mindre
Det vanligaste sättet att frigöra eller få fram mer pengar för att möta de högre kostnaderna var att spara mindre. När kostnaderna ökar som de gör så är det förståeligt att det blir mindre utrymme till att spara. Det är främst personer med låg lön och män som minskat på sitt sparande.

Det fanns även de som lyckades öka sina inkomster för att bemöta effekterna av inflationen. De som kunde öka sina inkomster var i huvudsak egenföretagare och studenter.

Bara en av hundra valde att ta lån för att klara av kostnadsökningarna och de som tog lån hade även gjort fyra till sex andra åtgärder för att få ekonomin att gå ihop.

Annons

Annons