”Den som räknar ser att det oftast blir billigare att köra på el”

Taggar i artikeln

Fredagspanel
Veckans fredagspanel, från vänster: Gunnar Dackevall, vd på eCarExpo, Emmi Antonsson, chef Kommunikation och samhällskontakter på Mobility Group och Peter Bryntesson, vd på Fordonskomponentgruppen (FKG). 
Publicerad
Uppdaterad

Med slopad klimatbonus och skyhöga elpriser kan det kännas lönlöst att byta till elbil. Denna veckas fredagspanel med Gunnar Dackevall, Emmi Antonsson och Peter Bryntesson reder ut vad som krävs för att elbilen ska bli ett attraktivt alternativ igen.

Realtid.se

Gunnar Dackevall, vd eCarExpo

1. Vad är att vänta från årets bilår?
– Mer nytt från Kina – forceringen är enorm. De gamla tillverkarna, tillsammans med en del nya, får upp farten i elektrifieringen. Tillverkarna i Europa får hålla hårt i hatten i anstormningen.

2. Den slopade klimatbonusen – kommer det ha stor effekt på försäljningen?
– Det har den redan fått, även om det inte kommer att synas förrän senare i år i registreringarna – orderstocken är stor.

3. Hur påverkar energikrisen i Europa efterfrågan på elbilar?
– Svagt positivt, den som räknar ser att det oftast blir billigare att köra på el.

Annons

4. Tesla sänker priserna – kommer fler aktörer att sänka priserna i år?
– Ränteläget pressar priserna generellt, Teslabilarna har historiskt finansierats med låga räntor, små avskrivningar/höga restvärden vilket har gett låga månadskostnader, få har brytt sig om listpriserna. Kreditläget pressar dom, och andra, att skruva på affärsmodellerna.

Emmi Antonsson, Chef kommunikation och samhällskontakter Mobility Group

1. Vad är att vänta från årets bilår?
– Under 2023 förväntas nyregistreringarna att öka marginellt och hamna på 290 000 fordon, varav 65 procent kommer att vara laddbara fordon. Trots höga räntor och hög inflation har vi ett bra orderläge och en förbättrad leveransförmåga. Däremot minskar ordertakten där framför allt privatkunderna lyser med sin frånvaro efter slopandet av klimatbonusen och räntehöjningar. Branschen förutsätter att regeringen kommer med nya styrmedel som effektivt ska främja omställningen av transportsektorn för att nå klimatmålen.

2. Den slopade klimatbonusen – kommer det ha stor effekt på försäljningen?
– Det ser vi redan idag på nya ordrar för privatleasingen som stått för majoriteten av nyregistreringarna och som minskat kraftigt sen klimatbonusen slopades. På grund av det höga orderläget och fortsatt längre leveranstider kommer detta dock inte att synas i registreringsstatistiken förrän till hösten

Annons

3. Hur påverkar energikrisen i Europa efterfrågan på elbilar?
– En ökad elproduktion tillsammans med energibesparingsåtgärder inom EU kommer att leda till minskade importer av rysk olja och gas men troligen till fortsatt högt energipris på både el och fossila drivmedel. Utbyggnad av laddinfrastruktur är avgörande för att efterfrågan på elbilar ska öka samtidigt som politiska incitament införs i medlemsländerna. I länder där infrastruktur och styrmedel saknas kommer efterfrågan på elbilar vara låg. Trots höga elpriser är driftskostnaden för elbilen väsentligt lägre än den fossildrivna bilen.

4. Tesla sänker priserna – kommer fler aktörer att sänka priserna i år?
– Mobility Sweden kan inte uttala sig om en enskild medlem och av konkurrensskäl diskuterar inte priser.

Peter Bryntesson, vd Fordonskomponentgruppen

1. Vad är att vänta från årets bilår?
– Definitivt fortsatt arbete med fossilfria produkter och omställning till laddbara fordon, både tunga och lätta. Jag tror att materialstörningarna kommer att mildras. Tyvärr också en del protektionism, typ IRA, som påverkar volymer i EU.

Annons

2. Den slopade klimatbonusen – kommer det ha stor effekt på försäljningen?
– Nja, inte så stor. Då tror jag mer att ränteläget, inflationen och allmän möjlig lågkonjunktur påverkar mer. Det är kul att se att laddbara bilar i Sverige verkligen har tagit fart.

3. Hur påverkar energikrisen i Europa efterfrågan på elbilar?
– Detta är en av de största frågorna vi har under 2023 och framåt. Vi måste skapa mer fossilfri energi och vi måste kunna distribuera denna till områden där den behövs, typ nya batterifabriker och fossilfri ståltillverkning. Att lösa energikrisen är av största vikt för omställningen till elfordon.

4. Tesla sänker priserna – kommer fler aktörer att sänka priserna i år?
– Ja, det tror jag man är tvungna till att göra för att fortsättningsvis sälja bilar. Priset på en bil är en viktig faktor. Tesla har en klart bättre vinstmarginal per bil än övriga fordonstillverkare på grund av en mycket mer effektiv produktion. Därtill ökar konkurrensen på EU-marknaden med fler kinesiska bilmodeller som börjar säljas nu och framåt.

Annons