Finans Debatt

”Vi behöver ett lagstadgat kreditregister”

Taggar i artikeln

Finansinspektionen Lendo
"Att oseriösa kreditgivare idag tillåts att ge lån utan någon kvalificerad kreditprövning, bidrar till att skuldberget växer och framförallt drabbar de med minst marginaler. För de mest utsatta konsumenterna innebär okontrollerad skuldsättning ofta livslånga problem, ohälsa och utanförskap." Det skriver Carl Brynielsson, vd och Claudia Gomez, kommersiell chef för Lendo Sverige. Foto: Lendo
Publicerad

Vi vill se ett gemensamt nationellt kreditprövningsregister i realtid och det ska till skillnad från idag inte finnas några undantag. Det skriver Carl Brynielsson, vd, och Claudia Gomez, kommersiell chef för Lendo Sverige.

Realtid.se

Nyligen släppte Finansinspektionen en rapport om osund kreditprövning och överskuldsatthet i Sverige. Rapporten belyser att det idag inte finns något sätt för kreditgivare att kontrollera låntagares alla skulder vilket kan orsaka att vissa konsumenter beviljas fler lån än vad de ekonomiskt klarar av. Kronofogden rapporterar samtidigt den positiva nyheten att antalet skuldsatta minskar parallellt som skulderna fördelas allt högre på dem som är föremål för deras insatser. Vi måste ta problemen med överskuldsättning på allvar och det kräver att vi likt Schweiz inför ett nationellt kreditregister i realtid som gör kreditbedömningarna säkrare för alla. Därför presenterar vi två konkreta förslag mot överskuldsättningen.

Finansinspektionen kommer nu att fortsätta att utreda om långivare inhämtar tillräckligt med information för att bedöma konsumenternas ekonomiska förutsättningar att beviljas fler lån. Kreditprövningsprocessen behöver anpassas så att kreditgivare kan få en fullständig bild av en konsuments ekonomiska situation innan fler krediter kan ges. Vi välkomnar att Finansinspektionen föreslår att regeringen ska tillsätta en utredning för att göra det möjligt.

Det är svårt för seriösa långivare att få en kvalitativ bild av konsumentens ekonomiska situation vid en låneförfrågan – vilket ökar riskerna för att redan skuldsatta konsumenter får ett lån. Eller alternativt så får konsumenter som i grunden är kreditvärdiga nog ett nej när informationen är tunn. Det hämmar istället tillväxt och investeringar de kan behöva göra för att förbättra sin livskvalitet.

Annons

Att oseriösa kreditgivare idag tillåts att ge lån utan någon kvalificerad kreditprövning, bidrar till att skuldberget växer och framförallt drabbar de med minst marginaler. För de mest utsatta konsumenterna innebär okontrollerad skuldsättning ofta livslånga problem, ohälsa och utanförskap. 

Att det idag är allt för enkelt att låna till mycket höga räntor och trots gamla skulder bidrar inte heller till en minskning av antalet spelmissbrukare. Vi vet att en försvarlig del av de lån som tas på detta sätt går för att täcka skulder från spel eller möjliggöra fortsatt spelande. Det är ett samhällsproblem vi alla måste ta ansvar för och hitta metoder mot.

För att höja kvaliteten, säkerheten och incitamenten för alla i vår bransch att göra ordentliga kreditprövningar vill vi se ett gemensamt nationellt kreditprövningsregister i realtid som samtliga kredit- och långivare på marknaden är bundna till att både hämta information från och bidra till för att få tillåtelse att utfärda en kredit. Det ska till skillnad från idag inte finnas några undantag.

Annons

Om vi som idag är förmedlare och hjälper till att konkurrensutsätta lånemarknaden dessutom i en ny lag får samma möjlighet att slå i det gemensamma kreditprövningsregistret skulle det förbättra läget ytterligare. Vi skulle tillsammans med långivarna kunna upprätta en tydlig branschstandard i enlighet med god kreditgivningssed. Konsumenten skulle även få reda på ett eventuellt avslag på goda grunder med en gång vilket minskar risken för att de fortsätter att försöka söka upp fler långivare som inte gör en seriös prövning. Det skulle gynna alla parter och framförallt kan vi gemensamt motverka etablering av oseriösa långivare på marknaden med hjälp av en sund och transparent konkurrens.

Ett land som har en central kreditdatabas är Schweiz, kallad ZEK, som lagrar konsumenters historiska som nuvarande beviljade och nekade låneansökningar. Själva syftet med databasen är att alla kredit- och långivare ska ha samma möjlighet att bedöma om den lånesökande har förmåga att betala tillbaka lånet. Förutom ekonomisk information som exempelvis lån inhämtar registret officiell data över konkurser och domstolsbeslut med mera.

Vi välkomnar Finansinspektionens förslag om en utredning och föreslår två åtgärder
● Ett lagstadgat gemensamt nationellt kreditprövningsregister där samtliga kredit- och långivare måste hämta, analysera och dela information om konsumenters ekonomiska situation inklusive fullständig lånebild i realtid för att få utfärda eller förmedla en kredit

Annons

● En möjlighet för förmedlare att kunna göra egna fullständiga riskbedömningar på samma nivå som långivarna, för att öka säkerheten för konsumenter och motverka etablering av oseriösa aktörer.

Först när vi som bransch får lagkrav och möjlighet att fullt ut ta vårt ansvar för en kontrollerad skuldsättning och rättvis kreditbedömning kan vi vända trenden när det gäller överskuldsättning.

Carl Brynielsson
Vd, Lendo Sverige
Claudia Gomez
Kommersiell chef, Lendo Sverige

 

”Att oseriösa kreditgivare idag tillåts att ge lån utan någon kvalificerad kreditprövning, bidrar till att skuldberget växer och framförallt drabbar de med minst marginaler. För de mest utsatta konsumenterna innebär okontrollerad skuldsättning ofta livslånga problem, ohälsa och utanförskap.” Det skriver Carl Brynielsson, vd och Claudia Gomez, kommersiell chef för Lendo Sverige.

Annons