Finans Debatt

Svenska bolag riskerar väljas bort av internationella investerare

Taggar i artikeln

ESG ESG-dagen Hållbarhet Novare
 Johanna Sommarlund, delägare och konsult, Novare Pay Consulting.  Johanna Sommarlund, delägare och konsult, Novare Pay Consulting.
Johanna Sommarlund, delägare och konsult, Novare Pay Consulting. Foto: Novare Pay Consulting
Publicerad

Allt fler europeiska bolag har infört ESG-kriterier som en del i sina ersättningspaket. Vi ser dock att svenska bolag ligger efter, något som kan få följden att svenska företag går miste om internationella finansiärer. Det skriver Johanna Sommarlund, delägare och konsult, Novare Pay Consulting

Realtid.se

Hållbarhet blir allt viktigare för investerarna och många förväntar sig att ESG-frågorna är en central del av företagens strategi. De bolag som däremot inte anses göra tillräckligt får räkna med att investerare agerar eller helt säljer sina innehav. Enligt en undersökning gjord av PWC uppger 79 procent av de investerare och förvaltare från 43 olika länder som deltog i undersökningen att det sätt som ESG-frågorna hanteras på spelar en viktig roll när det gäller investeringsbeslut.

Men bara 4 procent av bolagen på den svenska börsen har implementerat ESG-kriterier inom ramen för sina rörliga ersättningar, enligt Novare Pay Consultings årliga rapport På tal om lön 2021.

Trots att intresset bland svenska bolag för att införa ESG-kriterier har blivit större, så ligger svenska bolag långt efter jämfört med hur det ser ut i resten av Europa. En undersökning från London School of Business visar exempelvis att 45 procent av de brittiska FTSE100-företagen har ESG-mål länkade till sina rörliga ersättningar.

Annons

Att allt fler europeiska bolag hakat på trenden leder också till att internationella aktörer värderar arbetet med ESG-mål högre. Att införa det i sitt bonussystem blir ett slags kvitto på att man som bolag arbetar aktivt och mätbart med hållbarhet, något som inte minst internationella investerare tar hänsyn till. Halkar man efter i detta arbete riskerar man att diskvalificera sig från investeringar, samtidigt som det finns enormt mycket kapital som ska placeras i hållbara företag.

Att Sverige börjar hamna efter beror inte på att de svenska bolagen brister i sitt hållbarhetsarbete. Svenska företag har länge varit, och är fortfarande, världsledande på att arbeta med hållbarhetsfrågor.

Kärnan i frågan handlar snarare om att följa trenden på marknaden, för att möta de krav som investerare i framtiden kommer att ha på de bolag de investerar i. Dessa krav kommer också att bli allt starkare även från medarbetare. Få kommer att vilja jobba på ett bolag som inte kan bevisa att de jobbar med hållbarhetsfrågor.

Annons

Så, vad ska svenska bolag göra för att komma ikapp? Det viktigaste just nu är inte att pressa in ESG-kriterier i de rörliga ersättningarna. Det viktiga är att ta ett grepp om diskussionen och utvecklingen.

Här är tre konkreta åtgärder för bolag att vidta för att ta nästa steg framåt:

  • Ta fram en plan för vad man som företag ska svara, när man får frågor från investerare om ESG-kriterier och hur man arbetar med dem. För frågorna kommer att komma.
  • Se över vilka kriterier som skulle kunna vara lämpliga att använda för just ert företag. Vad kan mätas, och vilka kriterier har strategisk vikt för bolaget?
  • För att komma ifrån generiska mätpunkter som inte bidrar till bolagets utveckling krävs ett styrelsearbete på strategisk nivå som sätter tydliga målbilder för ledande befattningshavare.

Johanna Sommarlund
Delägare och konsult, Novare Pay Consulting

Annons

Annons