Finans Debatt

”Så lyckades vi bli första jämställda bransch”

Taggar i artikeln

AllBright
"Branschen har över tid varit stabil ekonomiskt och har i tidigt skede vågat beträda okänd mark." Det skriver Fastigos vd Mona Finnström.
Publicerad

”Vi i fastighetsbranschen är stolta och glada över att kunna titulera oss Sveriges första jämställda bransch med över 40 procent kvinnor ända upp på ledningsnivå. Det är inte en slump,” skriver Fastigos vd Mona Finnström och beskriver framgångsfaktorer och kommande utmaningar.

Att fastighetsbranschen är Sveriges första jämställda bransch visar Fastigos egna undersökningar, och tillståndet bekräftas av den senaste rapporten från Stiftelsen Allbright som publicerades nyligen.

Vad beror då våra sensationella resultat på? Det är knappast en slump; stora systemförändringar av det här slaget sker inte av sig självt. Några orsaker som vi tror bidrar och har bidragit, utan inbördes ordning. 
Fastighetsbranschen är relativt ung och har inte fått med sig uråldriga traditionella strukturer som andra branscher tampas med. Kan nämnas skråväsendet där många av samfunden fortfarande utestänger kvinnor.

Branschen har över tid varit stabil ekonomiskt och har i tidigt skede vågat beträda okänd mark. Med det har vi fått erfara att framgångskonceptet för innovation och lönsamhet handlar om just jämställdhet och mångfald för nytänkande i beslutsrummen. Detta blir en god spiral då lika tenderar att anställa lika. 

Annons

Fastighetsbranschens akademiska utbildningar. Samhällsbyggnad och samhällsutveckling handlar inte bara om traditionellt ingenjörstyngda ämnen, vilket lockat och gynnat kvinnor.

Kompetensbrist. Branschen har behov att anställa tusentals personer redan nu, och tiotusentals på grund av de pensionsavgångar vi har framför oss; branschens medelålder är hög. Vi behöver rent konkret inbegripa precis alla som potentiell arbetskraft. Yngre generationer har tydligt markerat att de inte är intresserade att vara anställda i bolag som inte har en tydlig och inkluderande värdegrund. 

Prestigelös samverkan inom branschen där mätningar och uppföljningar ständigt uppmärksammat oss om läget, och hjälpt oss att strategiskt arbeta mot målen.

Annons

Vi som arbetsgivarorganisation har tillsammans med våra fackliga parter varit rörande överens om jämställdhet som utgångsläge, och har tydligt drivit en linje vad avser jämställda villkor på alla nivåer. 

Fastighetsbranschen var tidigt ute med kvinnliga nätverk och utmärkelser för kvinnliga ledare. Detta har alldeles säkert stärkt självkänslan för kvinnor som grupp och som individer.
En av utmaning vi ser framöver kan vara att behålla en jämn könsfördelning, att inte gå i samma hjulspår som män gjort genom tiderna. Vi måste göra oss själva uppmärksamma på strukturer som gör att vi gärna anställer det vi känner till. Det gäller förstås hela det spektra som avser mångfald. 

En annan utmaning är att det trots hyfsad jämställdhet sett till hela företaget fortfarande finns helt homogena arbetsgrupper med exempelvis enbart kvinnliga administratörer och manliga tekniker. Vi behöver fler kvinnliga projektledare, hantverkare, fastighetsskötare och tekniker, likväl som vi behöver fler manliga uthyrare och administratörer.

Annons

Förutsättningarna för ytterligare förbättringar i branschen är mycket goda. Medvetenheten i branschen om att jämställdhet, mångfald och inkludering leder till framgångsrika och lönsamma företag finns redan, och orsakerna angivna ovan förstärker en redan gynnsam utveckling.

Mona Finnström
Vd, Fastigo

Så bidrar du till debatten

Vill du också skriva en debattartikel för publicering på Realtid? Skicka in ditt debattförslag som rör vårt bevakningsområde; kapitalmarknad, finansiering, strategiarbete och fondförvaltning till opinion@realtidmedia.se Texten ska vara 3 500 tecken lång, inklusive blanksteg. Det går bra att skicka in färdiga texter eller idéer på ämnen du skulle vilja skriva om. Läs gärna vår guide om hur du skriver en debattartike

Annons