Finans Debatt

När hållbarhet blir lönsamhet går förändringen rekordsnabbt

Annachiara Torciano, Head of Sustainability och Annika Stenlund Head of Financial Communication på Prime.Annachiara Torciano, Head of Sustainability och Annika Stenlund Head of Financial Communication på Prime.
Annachiara Torciano, Head of Sustainability och Annika Stenlund Head of Financial Communication på Prime.
Publicerad

2021 blir året då hållbarhetschefen blir den naturliga tronföljare när ny vd ska utses. Därför hållbarhet är lönsamhet. Det ser investerarna, det visar historiken och det syns nu i politiken.  Det skriver Annachiara Torciano, Head of Sustainability och Annika Stenlund Head of Financial Communication på Prime.

Realtid.se

Detta är en argumenterande text med avsikt att påverka. Åsikterna som förmedlas här är skribenten/skribenternas egna.

Det är ingen nyhet att investerare i allt högre grad intresserar sig för hållbarhet men nu lägger de i en högre växel och uppmanar Europas största företag att klimatagera. Investerare har insett vikten av att anpassa sin investeringsstrategi till Parisavtalet och det ska inte underskattas. Mycket tyder på att det kommer påverka stora investeringsbeslut framöver. Företag måste visa att de tar klimatanpassning och klimatrisk på allvar. 

Det är genom det globala nätverket Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) som ledande investerare med 358 biljoner kronor i förvaltat kapital ska säkerställa att Parisavtalet tas med i den finansiella rapporteringen. Samtidigt har ett trettiotal av världens största kapitalägare påtagit sig att sätta femåriga mål för att minska sina portföljutsläpp genom den FN-ledda investeraralliansen Net-zero Asset Owner Alliance. 

Klimatkraven från investerare fortsätter och det är naturligt givet det vi ser:

Annons

Det är lönsamt att minska klimatrisker och stå rustat för kris. Vi ser att under åtta år har de företag med högst ESG-ranking i Europa presterat mer än 50 procent bättre än de som har den lägsta. Fonder som prioriterar ESG har gått lika bra eller bättre än S&P 500 i år. Hållbara företag ger, och förväntas fortsätta ge, högre avkastning än icke-hållbara. 

Den gröna politiska viljan syns i bankvärlden. Den Europeiska investeringsbanken EIB annonserade härom veckan att de ska bli en klimatbank och investera 10 biljoner kronor i gröna investeringar till 2030. Det är bara en bank av flera som satsar på hållbarhet. Det finns mycket kapital att hämta för de företag som klimatagerar. Kapital som förenklar och förbättrar tillväxt, lönsamhet och avkastning. 

De största investerarna ger inte ansvarsfrihet. De företag och företagsledare som satsar på att minska klimatrisker ökar inte bara sannolikheten till ökade investeringar och högre avkastning – de minskar också risken för att slippa stå i skamvrån. Tidigare i år blev Volvo AB:s styrelseordförande nekad förnyat förtroende av ägaren, världens största investerare, Blackrock. Anledningen var för bristfällig information om hur företaget ska minska sitt klimatavtryck. 

Annons

Investerare har insett att de har en avgörande roll för klimatomställningen. Och när hållbarhet blivit lönsamhet ser vi hur förändringen accelereras. Företag behöver klimatanpassa sin verksamhet för att fortsätta vara en attraktiv investering. 

Fem råd till de företag som vill klimatsäkra sig: 

1. Ta klimatet in i affärsstrategin – sätt klimatmål enligt Parisavtalet, och arbeta tydligt med att driva förändring internt och externt för att nå målen

Annons

2. Kartlägg vilka risker och möjligheter klimatförändringarna har på företagets affär

3. Formulera en strategi för hur klimatriskerna och möjligheterna ska hanteras och implementera den

4. Säkra investerarperspektivet och undersök vilka riktlinjer och rankingar som är viktigast att följa i er redovisning

5. Bjud in investerare till proaktiv dialog om påverkan på hållbarhet generellt och klimatfrågan i synnerhet. Ansvariga för IR och hållbarhet behöver arbeta närmare tillsammans. 

Annachiara Torciano
Head of Sustainability, Prime
Annika Stenlund 
Head of Financial Communication, Prime

 

Annons