Finans Debatt

Kan en dopad juristmarknad förändras?

Advokat Peter SjögrenAdvokat Peter Sjögren
Advokat Peter Sjögren
Publicerad

Med eller utan hjälp av tekniska lösningar kommer kundernas krav om effektivitet och lägre priser förverkligas, med priset som det viktigaste i denna oundvikliga omställningen av juristmarknaden. Det skriver advokat Peter Sjögren.

Realtid.se

Detta är en argumenterande text med avsikt att påverka. Åsikterna som förmedlas här är skribenten/skribenternas egna.

Det finns ett antal strategiska frågor som ger näring till omställningen av juristmarknaden, men den tveklöst viktigaste är priset. Legal Tech är ingen trend utan en verklighet som i grund och botten är kunddriven med krav på ökad effektivitet och lägre priser. Kundernas krav kommer att förverkligas med eller utan hjälp av tekniska lösningar. 

Det är riktigt kul och spännande att se hur denna konservativa juristmarknad blivit ett av de hetaste områdena att investera i de senaste åren. Hur duktiga dessa avtalsrobbotar och AI-bottar än är kan man inte leverera ett aktieägaravtal på hur många olika sätt som helst!  En uppenbar risk med denna snabba och omfattande etablering är en likriktning av utbudet vilket leder till att den digitala differentieringen försvinner och den digitala uspen är borta som ett konkurrensmedel. Digitala tjänster med likartat innehåll och kvalité kommer inte att försvinna från marknaden utan tvärtom, alla kommer att ha billiga digitala tjänster att erbjuda marknaden.

Annons

”Digitala tjänster med likartat innehåll och kvalité kommer inte att försvinna från marknaden utan tvärtom, alla kommer att ha billiga digitala tjänster att erbjuda marknaden. Gatloppet de närmaste åren kommer att handla om den digitala tjänsteleveransen.”

Gatloppet de närmaste åren kommer att handla om den digitala tjänsteleveransen.

Kunderna kommer att shoppa runt vilket skapar utrymme för nya leverantörer att etablera sig och knapra i sig av marknaden. I takt med att fler erbjuder digitala lösningar är det ofrånkomligt med ett priskrig. En sak som är säkert är att ingen kommer att stå som vinnare i ett priskrig ner mot botten. Jag tippar att den enklare digitala leveransen kommer att bli kostnadsfri eller näst intill kostnadsfri på sikt.  Det kommer att vara svårt att stå utanför priskriget då det i grunden handlar om att positionera sig på en oformaterad juristmarknad. Det som kommer vara avgörande för positioneringen är inte de digitala lösningarna i sig utan samspelet mellan den mänskliga kompetensen och de digitala tjänsterna. I denna integrerade affärsmodell kommer en värdebaserad ersättningsmodell, utan hänsyn tagen till antalet nedlagda timmar, vara en viktig pusselbit. 

Annons

Advokatbyråerna är idag inte organiserade för att hantera den integrerade leveransen. Hur man än tar till sig den digitala utvecklingen går det inte att komma ifrån att framtidens leverantörer av juridiska tjänster måste klara av att differentiera sina tjänster, differentiera sina kunder, differentiera prissättning och skapa en organisatorisk struktur som är anpassad att hantera marknadens nya krav och spelregler.  De mer progressiva legaltech-bolagen har redan börjat arbetet med att finslipa sin affärsmodell. 

Vad händer då med alla dessa legaltech-bolag. Över tid tror jag att det kommer att finnas tre typer av bolag. Mindre legal Tech bolag som enbart licensierar ut enklare standardiserade digitala lösningar till marknaden, legal Tech bolag som valt att kombinera digitala lösningar med en traditionell leverans av juridiska tjänster och de riktigt stora legal Tech bolagen med supersystemen som licensieras till de största aktörerna på juriststmarknaden.  Den grupp som sannolikt kommer att växa mest och som kommer att konkurrera med advokatbyråerna på juristmarknadens är den grupp av bolag som hittat konceptet för den integrerade leveransen och som har möjlighet att fritt laborera med värdebaserade prissättningsmodeller. 

Annons

”Även om Advokatbranschen är sent ute ur startblocket har branschen fortfarande ett övertag i form hög kompetens och starka kundrelationer. Inget övertag varar för evigt och även detta håller på att urholkas.”

Även om Advokatbranschen är sent ute ur startblocket har branschen fortfarande ett övertag i form hög kompetens och starka kundrelationer. Inget övertag varar för evigt och även detta håller på att urholkas. Advokatbyråerna har inget val, de måste investera i ny teknik idag för att i morgon kunna leverera tjänster effektivare och billigare till sina kunder eller så måste de ge upp en del av sitt utbud till förmån för marknaden nya leverantörer. 

Peter Sjögren
Advokat på Peter Sjögren Advokat

____________________________________________________________________________________________________________

Vad tycker du? Dela med dig av dina åsikter och skicka till opinion@realtidmedia.se

Annons