Finans Debatt

Finansskatten sänker Stockholm

Andreas Hatzigeorgiou, chefekonom på Stockholms Handelskammare varnar för hur en finansskatt kan slå mot branschen.
Publicerad

Regeringen och styret i Stockholms stad måste arbeta intensivt för att möjliggöra för Sveriges huvudstadsregion att flytta fram positionerna som ett finanscentrum i Europa, och säkra positionen som en av Europas främsta fintech-städer. En finansskatt skulle utgöra ett praktfullt självmål i det arbetet, skriver Andreas Hatzigeorgiou och Andreas Åström, Stockholms Handelskammare.

Stockholms län utgör närmare en tredjedel av den svenska ekonomin och fungerar som en tillväxtmotor för hela Sverige. Näringslivet kännetecknas av en stark huvudkontorsekonomi som i sin tur omgärdas av ett väl utvecklat ekosystem av kvalificerade företagstjänster. Den snabba tekniska utvecklingen i huvudstadsregionen utgör ett nav för innovation och nyföretagande. Stockholm är Sveriges starkast lysande stjärna.

Mörka orosmoln, varav flera är dirigerade från politiken, riskerar emellertid att försämra huvudstadsregionens lyskraft. Inte minst innebär den finansskatt som föreslagits ett hot mot Sveriges och särskilt Stockholms konkurrenskraft. Stockholms Handelskammare har visat att uppemot 10 000 jobb kan hotas i Stockholms finansbransch om skatten blir verklighet.

Finans- och försäkringsbranschen har närmare 95 000 anställda i Sverige, varav omkring hälften finns i Stockholms län. Sektorn spelar en viktig roll för hela näringslivet, särskilt för små och medelstora företag som vill expandera sin verksamhet och skapa nya jobb.

Annons

Finansbranschen bidrar till jobb, tillväxt och innovation. De senaste årens stora investeringar i finansiell teknik med en rad framgångsrika svenska företag och innovationer har satt Stockholm på den internationella finanskartan. Stockholm är efter London Europas främsta fintech-stad. Finansbranschen är även en viktig katalysator för andra branscher. Till exempel handlade den år 2013 upp IT-tjänster för 30 miljarder kronor.

En finansskatt skulle drabba de snabbväxande teknikföretagen och risken finns att de skulle växa utanför Stockholm och Sverige om den blir en realitet. Ingen får underskatta den signalverkan det får om snabbväxande svenska teknikföretag väljer att växa utanför landets gränser.

Sedan ett par år tillbaka arbetar Stockholms Handelskammare och branschen tillsammans för att Stockholm ska bli ett av Europas fem ledande finanscentrum inom projektet Stockholm International Financial Initiative, vilket har välkomnat av såväl regeringen som Stockholms stads finansborgarråd. Vi befarar att finansskatten i praktiken dock kommer att slå undan benen för idén om Stockholm som ett ledande finanscentrum i Europa.

Annons

Stockholm faller i den senaste internationella rankningen över världens finanscentrum, Global Financial Centres Index, vilket tyder på att diskussionerna om finansskatten redan kan ha vållat skada.

London klamrar sig alltså fast i toppen trots att Storbritannien inom kort inleder förhandlingar om att träda ur den Europeiska Unionen. Men att lämna EU kommer att kosta jobb. Flera internationella storbanker har aviserat att man tänker flytta många tjänster från London till EU som ett resultat av brexit. 

Regeringen och styret i Stockholms stad måste arbeta intensivt för att möjliggöra för Sveriges huvudstadsregion att flytta fram positionerna som ett finanscentrum i Europa. En finansskatt skulle utgöra ett praktfullt självmål.

Annons

Andreas Hatzigeorgiou
Chefekonom Stockholms Handelskammare och forskare vid Ratio

Andreas Åström
Kommunikationschef Stockholms Handelskammare

Annons