Sveriges politiska arena saknar genomtänkta borgerliga alternativ till det socialdemokratiska högskattesamhället, skriver Erik Kärnekull och Carolin Nielsen, Medborgerlig Samling.
Debatt

Dagens riksdagspartier är nyanser av socialdemokrati

Dagens riksdagspartier liknar olika nyanser av socialdemokrati där skillnaderna i värderingar är så små att formalia, dagsopinion och taktiserande, snarare än ideologi, tillåts bli det som styr, skriver Medborgerlig Samlings Erik Kärnekull och Carolin Nielsen i en replik till Moderata Företagarrådet om skatten på sjukvårdsförsäkringar.

Publicerad 2018-06-13

Riksdagens hantering av regeringens förslag om beskattning av privata sjukvårdsförsäkringar är ett bevis på att de etablerade partierna är mer intresserade av procedurfrågor – i detta fall principerna för hur regeringens vårbudget skall antas – än för budgetens faktiska innehåll.

Med hänvisning till budgetreglerna släppte Alliansen igenom förslaget, trots att ledamöter från både skatte- och finansutskotten dementerat att förslaget över huvud taget omfattas av sådan praxis.

Att den grön-röda minoritetsregeringen saknar en stabil ideologisk grund är knappast något nytt. Det som är en besvikelse är att det än en gång bekräftas att Allianspartierna också saknar en sådan, vilket tydligt framgår av debattartikeln “Alliansen måste skrota skadliga beskattningar”, av styrelsen i Moderata Företagarrådet i Stockholms stad och län med Ida Karlbom och Christina Wahlström i spetsen.

Dagens riksdagspartier förefaller bara vara olika nyanser av socialdemokrati där skillnaderna i värderingar är så små att formalia, dagsopinion och taktiserande, snarare än ideologi, tillåts bli det som styr.

Skatten på sjukvårdsförsäkringarna är inte den enda destruktiva punktskatten vi har här i landet. Lika omotiverade och kontraproduktiva är skatterna på trafikförsäkringspremier och på grupplivförsäkringar för att nämna några. Vi är lika bekymrade över förslagets effekter, för företag såväl som individ, som Moderata Företagarrådet. Vi förstår att det måste vara oerhört frustrerande när moderpartiet inte ens gör en ansats till att stoppa dylika socialdemokratiska förslag.

Sveriges politiska arena saknar genomtänkta borgerliga alternativ till det socialdemokratiska högskattesamhället. Även om Alliansen skrapar lite på punktskatterna när de har makten saknas visionen om ett systemskifte åt höger. Att det faktiskt är så illa bekräftas av att till och med Moderaterna har övergivit tanken att sänka marginalskatten. En fråga som utgör en del av borgerlighetens absoluta fundament.

Och så, visar mer än 40 års historik av svensk inrikespolitik, kommer det fortgå om ingen avbryter detta i det närmaste rituella beteende.

Medborgerlig Samlings ambition är att göra just detta.

Vi är det enda partiet i Sverige som på allvar vill bryta sönder dagens högskattesamhälle och ersätta det med ett samhälle där tillväxt, egenmakt och välfärd går hand i hand. Vår samhällsvision bygger på ett civilsamhälle där medborgarna har makten över och ansvaret för sina egna liv och sin egen välfärd i största möjliga utsträckning samtidigt de svagaste i samhället fortsättningsvis åtnjuter en skattefinansierad grundtrygghet.

Välfärd bygger i grunden på viljan till företagande. Vi vill därför att Sverige ska ha Europas bästa företagsklimat för små-, medel- och stora företag. Vårt skattesystem skall gynna privat personligt ägande av företag. Vi vill skapa ett Sverige till vilket utländska företag flyttar sin verksamhet och sina investeringar för att det är gynnsamt både för ägarna och medarbetarna.

Det är Medborgerlig Samlings vision att Sveriges totala skattetryck skall vara lägre än genomsnittet för OECD och att vi samtidigt ska ha den mest effektiva offentliga sektorn i västvärlden.

För att komma dit krävs metodiskt reformarbete på flera fronter. I vår skuggbudget för mandatperioden 2018-2022 har vi identifierat fler än 180 olika anslag och myndigheter som kan avvecklas och till stor del omvandlas till permanenta skattesänkningar. Vi minskar statens utgifter med 17 procent och detta gör Sverige rikare.

Det är nämligen vänsterns problemformulering att hög välfärd är avhängigt höga skatter. Köp inte den!

Erik Kärnekull
ekonomiskpolitisk talesperson, Medborgerlig Samling

Carolin Nielsen
vård- och omsorgspolitisk talesperson, Medborgerlig Samling

Platsannonser