Sjukvårdsförsäkringarna stärker välfärden och bör därför inte straffbeskattas, skriver bland andra entreprenören Ida Karlbom och Mama Mias grundare Christina Wahlström.
Debatt

Alliansen måste skrota skadliga beskattningar

Nyligen klubbades förslaget om skatt på sjukvårdsförsäkringar i Sveriges riksdag, trots att det egentligen finns en majoritet emot. Vi möter stor upprördhet bland företagare i hela landet på grund av den bristande förståelsen för företagares verklighet och villkor. Alliansen med Moderaterna i spetsen bör verka för ett snabbt återställande efter valet - för företagarnas skull och för att klara välfärden framöver, skriver styrelsen i Moderata Företagarrådet i Stockholms stad och län.

Publicerad 2018-06-11

För drygt ett år sedan presenterade regeringen och Vänsterpartiet sin överenskommelse om att införa skatt på sjukvårdsförsäkringar. Anledningarna är ideologiska och konsekvenserna förödande.

Över 600 000 svenskar har i dag en sjukvårdsförsäkring för att snabbt kunna få bedömning och behandling ifall olyckan är framme. Det kan handla om allt ifrån ett trasigt knä till utmattning eller behov av en handledsoperation. Detta är för många företagare helt avgörande då alternativet att vara sjukskriven eller att stå i långa vårdköer är en omöjlighet som i värsta fall kan orsaka bolagets undergång.

I stället för att inse att de här lösningarna är avgörande för tusentals företagare och deras anställda inför regeringen tillsammans med Vänsterpartiet en beskattning även på detta. Tanken är att det ska bidra till mer resurser till den offentliga vården men resultatet kommer att bli det motsatta.

En redan överbelastad vård kommer att få det ännu tuffare och personer som med snabba insatser skulle kunna arbeta kommer istället att vara sjukskrivna. En rejäl förlustaffär för samhället, förutom den personliga påfrestning detta skapar för var och en.  

Samtliga allianspartier har med rätta riktat kritik mot förslaget på grund av dess påtagliga nackdelar och att det helt saknar fördelar. Trots det valde Allianspartierna att inte fälla förslaget när det skulle klubbas i Sveriges riksdag.

Anledningen till det är att man fortsatt vill se en sammanhållen budgetprocess där inte enskilda förslag bryts ut och röstas om separat. Det skulle slå tillbaka i framtida budgetar, då samma sak kan göras när det finns en majoritet emot Alliansens förslag och man vill inte vara med och bidra till det kaoset. Det är i sig klokt, men den praxisen bröts de facto redan förra mandatperioden.

Många företagare är med rätta upprörda över att den vård som man betalar för vid sidan av den offentliga vården nu dessutom ska förmånsbeskattas. Det är helt orimligt att behöva betala för vården tre gånger och den bristande förståelsen för företagares verklighet är skrämmande. 

Det är helt avgörande att Alliansen med Moderaterna i spetsen verkar för ett snabbt återställande efter valet, så att denna lösning som hjälper så många företagare och deras anställda får finnas kvar och vara ett alternativ till de ofta långa vårdköer som präglar den offentliga vården.
På så sätt kan den offentliga vården stärkas snarare än tyngas av ytterligare köande och människor kan arbeta i stället för att vara sjukskrivna.

Sjukvårdsförsäkringarna stärker välfärden snarare än tvärtom och bör därför inte straffbeskattas. En återställning efter valet är helt avgörande.
 
Styrelsen i Moderata Företagarrådet i Stockholms stad och län
Ida Karlbom, ordförande
Filippa Reinfeldt
Christina Wahlström
Börje Häggman
Charlie Hahne
Leo Smidhammar
Mikael Eskman
Jan Melin

Platsannonser