Sven Hagströmer. Foto: Creades
Sven Hagströmer är ordförande liksom ägare av Biovestor. Foto: Creades
Finans

Creades ökar substansvärdet

Investeringsbolaget ökar substansvärdet med 10 procent, vilket kan jämföras med Six Return Index som under samma period ökade med 9 procent.

Uppdaterad 2018-01-30
Publicerad 2018-01-30

På portföljnivå manifesterades den höga aktiviteten främst genom två betydande nya investeringar (Apotea och Kaching) och en större avyttring (Kitron).

"Vi är tillfreds med portföljens avkastning under året, men kanske än mer nöjda med portföljbolagsarbetet och dess resultat i form av stärkta möjligheter för framtida värdeskapande" skriver bolagets vd John Hedberg i delårsrapporten för perioden 1 januari - 31 december 2017.

En viss besvikelse uttrycks över de två stora innehaven i den noterade delen av portföljen Avanza (-4 procent) och Lindab (-5 procent), men med tanke på Avanzas mycket goda kundtillväxt och Lindabs förtydligade strategi med fokus mot ventilation och inneklimat och den medföljande utvärderingen av strategiska alternativ för verksamheter utanför detta område anses dock de båda innehaven bidra till långsiktigt aktieägarvärde. 

Under perioden har Creades gjort två nya större investeringar; i nätapoteket Apotea och i Kaching, som utvecklar digitala och mobila kassasystem (Mobile Point of Sale).  Båda bolagen beskrivs ha en "disruptiv affärsmodell och ett mycket starkt kundfokus under ledning av ett bevisat framgångsrikt grundarteam".

Under fjärde kvartalet såldes hela innehavet i Kitron för 116 miljoner kronor.

Bolagets enskilt största aktieägare per 31 december 2017 är Sven Hagströmer med familj, genom bolag Biovestor, med 64,3 procent av kapitalet och 48,4 procent av rösterna. Antalet aktier i Creades uppgår till 12 465 128 aktier, varav 8 199 253 A-aktier (1 röst per aktie) och 4 265 875 B-aktier (1/10 röst per aktie), med totalt 8 625 840,5
röster.

Utdelningen föreslås med 14,00 kronor per aktie.

Platsannonser

Logga in