Finans Nyhet

Chefer inom bank och finans får höga ledarskapspoäng

Taggar i artikeln

Bank Finans
Alexandra Drottler är analytiker på Netigate.Alexandra Drottler är analytiker på Netigate.
Alexandra Drottler är analytiker på Netigate.
Publicerad

Medarbetarna inom bank- och finanssektorn rankar sina chefer högt inom frågor som att sätta mål, ge feedback och hur bra chefen är på att motivera sina medarbetare. Samtidigt är personalomsättningen hög, visar en färsk undersökning.

Cheferna inom bank, finans samt IT-sektorn får höga betyg för sitt ledarskap jämfört med andra branscher. Offentlig sektor och transportbranschen får de sämsta betygen. Det visar den nationella medarbetarundersökningen Sveriges medarbetare 2019. Den har genomförts för tionde året i rad av undersökningsföretaget Netigate. Undersökningen är i år för första gången nedbruten på branschnivå.

– Finansbranschen har relativt hög personalomsättning varför det är viktigt att jobba med både ledarskap och medarbetarskap för att kunna behålla duktig personal. Vi ser att företag inom den finansiella sektorn arbetar mer aktivt med medarbetarundersökningar än den genomsnittliga arbetsgivaren i Sverige, vilket kan vara en anledning till att ledarskapet rankas högre än i övriga branscher, säger Alexandra Drottler, senioranalytiker på Netigate.

Finanssektorn har dessutom minst problem med trakasserier på arbetsplatsen enligt resultaten från undersökningen. Medarbetare inom finans instämmer i högst grad i påståendet att arbetsplatsen är “fri från oönskat beteende, såsom sexuella trakasserier, mobbning, diskriminering eller våld”. Offentlig sektor och transport får bottenbetygen på det området.

Annons

Bank- och finans och IT hamnar däremot sist bland de undersökta branscherna när medarbetarna svarar på frågan “Jag försöker alltid göra mitt bästa på jobbet”. Värdet är ändå relativt högt (4,36 på en femgradig skala) men något lägre än övriga branscher. Medarbetare inom vård, omsorg och upplevelsebranschen hamnar i topp. 

Störst problem med stress och frågan om tiden räcker till för arbetet har utbildningssektorn följd av transport- och logistiksektorn.

Över tid är att det enligt Alexandra Drottler mer eller mindre är samma drivkrafter som skapar engagemang på en arbetsplats i dag som för tio år sedan. Det handlar om till exempel ledarskapet, arbetsmiljön, mer spännande arbetsuppgifter och möjlighet till utveckling. 

Annons

– Det som är spännande är att vi kan se att allt har blivit lite bättre med åren. Det är en tydlig trend på tio års sikt, säger hon.

Motsägelsefullt nog mår många samtidigt sämre på arbetsplatsen idag. 

– Därför blir det allt viktigare att arbetsgivare inte enbart mäter engagemanget på arbetsplatsen utan även säkerställer ett hållbart sådant. Speciellt de mest engagerade medarbetarna är i riskzonen för olika stressrelaterade problem och kan lätt känna frustrationer på grund av orättvisa situationer om inte arbetsgivaren stimulerar ett hållbart engagemang, säger Alexandra Drottler.

Annons

Knappt 3 000 svarande från Sverige

Undersökningen genomfördes i mars och har 2 763 respondenter i Sverige och närmare 7 000 totalt för Sverige, Tyskland och Norge. Svarsfrekvensen är 66 procent. Sammanlagt har man fått tillräckliga resultat för att kunna dela in undersökningen i tio olika branscher: Bank och finans, IT, vård och omsorg, upplevelse- och resor, handel, utbildning, byggbranschen, tillverkning, offentlig sektor samt transport och logistik.

Undersökningen genomfördes med hjälp av en självrekryterad panel (via Cint). I analysen av svaren ingår också en analys av tiotusentals svar från Netigates kunders medarbetarundersökningar samt analys av extern forskning inom området medarbetarengagemang.

Samtliga övergripande resultat i rapporten är enligt Netigate statistiskt säkerställda med ett 95-procentigt konfidensintervall och fem procents felmarginal. Nedbrutna resultat har i vissa fall en något högre felmarginal, men felmarginalen är aldrig högre än tio procent.

Netigate är en europeisk leverantör av molntjänster för webbaserade undersökningar som framför allt används för att hantera och agera på feedback från kunder och medarbetare.

Annons