Nyemission

Cereno Scientific planerar en riktad nyemission om 60 miljoner kronor

Biotechbolag Cereno Scientific genomför en riktad nyemission och ingår avtal om lånefinansiering.

Publicerad 2020-09-30

Biotechföretaget Cereno Scientific, verksam inom kardiovaskulär epigenetisk modifiering, avser att genomföra en nyemission om 60 miljoner kronor riktad till kvalificerade investerare genom en så kallad accelererad book building-process vilken påbörjas direkt efter offentliggörandet på tisdagen. Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget. Nyemissionens likvid avser bolaget att använda till finansieringen av förberedelser och initiering av en klinisk fas IIa-studien med läkemedelskandidaten CS1 för behandling av sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). 

Cereno Scientific ingår även avtal om en lånefinansiering om 10 miljoner kronor från Formue Nord Fokus som ska återbetalas i samband med teckningsperioderna för teckningsoptionerna av serie TO1 respektive TO2. Om den riktade nyemissionen genomförs ska även ytterligare teckningsoptioner av serie TO1 och TO2 nyemitteras och tilldelas befintliga aktieägare samt långivaren. 

Mangold Fondkommission är sole bookrunner samt finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå har agerat legal rådgivare i samband med den riktade emissionen.

Platsannonser