Castellum Anna Kindberg-Batra Anna-Karin Celsing Rutger Arnhult
Förslag till nyval i Castellums styrelse: Anna Kindberg-Batra (Foto: Peter Knutsson för Skillspartners), Anna-Karin Celsing (foto: Lannebo), Rutger Arnhult (foto: Klövern)
Fastigheter

Castellums valberedning håller fast vid Arnhult som styrelseordförande

Valberedningen i Castellum föreslår nyval av Rutger Arnhult, Anna Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing.

Uppdaterad 2021-02-02
Publicerad 2021-02-02

I slutet av januari presenterade en minoritet i Castellums i valberedning ett förslag till styrelse och hotade samtidigt att hoppa av om Rutger Arnhult valdes till ordförande. Nu är det klart att valberedningen, representerad av dess majoritet bestående av Patrik Essehorn, Magnus Strömer samt Christina Tillman, står fast vid valet av Rutger Arnhult till ny styrelseordförande. Det framgår av ett pressmeddelande. Även Anna Kinberg Batra och Anna-Karin Celsing föreslås till nyval. Christina Karlsson Kazeem, Zdravko Markovski, Joacim Sjöberg och Per Berggren, vilken av minoriteten i valberedningen tidigare föreslagits till ordförande, föreslås till omval. 

– Valberedningen anser att de föreslagna ledamöterna tillsammans kommer att bilda en mycket stark styrelse med en bred och djup kompetens inom för Castellums verksamhet högst relevanta områden. Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen kommer medverka till att skapa långsiktiga värden för Castellums samtliga aktieägare. Vidare representerar den föreslagna styrelsesammansättningen både mångsidighet och mångfald, innefattande en jämn könsfördelning, skriver valberedningen i pressmeddelandet.

– Castellum har varit ett stort innehav i min investeringsportfölj under lång tid nu, och tiden är mogen för mig att släppa mina uppdrag i Klövern och Corem. Dessa bolag är idag självgående, och jag ser att jag kan bidra bäst där jag behövs mest, inom Castellum. Castellum kommer att vara mitt fulla fokus från nu, och jag är väldigt laddad att få leda det kanonteam som styrelsen utgör, säger Rutger Arnhult i en presskommentar.

På frågan om Rutger Arnhults eventuella intressekonflikter säger valberedningen följande:

– I samband med valberedningens framtagande av sitt förslag har det förekommit omfattande diskussioner huruvida Rutger Arnhult bör sitta i styrelsen för Castellum, framför allt vad gäller risker för intressekonflikter. Inom styrelsen i Castellum har det historiskt förekommit att nuvarande ledamöter varit i situationer med intressekonflikter, bl.a. vid byggprojekt samt försäljning av fastighet. Men enligt uppgift har dessa hanterats av styrelsen och relevanta styrelseledamöter på lämpligt sätt, och fortsätter:

– Det är valberedningens uppfattning att Rutger Arnhult är en synnerligen erfaren och kompetent person inom fastighetsbranschen. Valberedningen anser att det är viktigt att ägare aktivt agerar på bolagsstämmor, i valberedningar samt i styrelser. Detta stöds även av Svensk kod för bolagsstyrning. Det har enligt valberedningens uppfattning saknats aktiva ägare i styrelsen i Castellum.

Castellums årsstämma äger rum 25 mars 2021.

Platsannonser

Logga in