"Carnegie Fonder har tydliga tillväxtambitioner. Med det här förvärvet ökar vi det förvaltade kapitalet och breddar produktpaletten i ett slag", säger Carnegie Fonders vd Hans Hedström. Foto: Carnegie Fonder
"Carnegie Fonder har tydliga tillväxtambitioner. Med det här förvärvet ökar vi det förvaltade kapitalet och breddar produktpaletten i ett slag", säger Carnegie Fonders vd Hans Hedström. Foto: Carnegie Fonder
Fonder

Carnegie Fonder köper OPM-fonder

Carnegie Fonder förvärvar de tre fonderna OPM Global Quality Companies, OPM Listed Private Equity och OPM Vega.

Uppdaterad 2020-11-11
Publicerad 2020-11-11

– Carnegie Fonder har tydliga tillväxtambitioner. Med det här förvärvet ökar vi det förvaltade kapitalet och breddar produktpaletten i ett slag, säger Carnegie Fonders vd Hans Hedström.

Utöver egen produktutveckling, senast med bland annat Carnegie Spin-Off och Carnegie High Yield Select, ser Carnegie Fonder förvärvsmöjligheter. 2019 förvärvades Alfred Bergs svenska fonder, däribland fonden som bytte namn till Carnegie Fastighetsfond Norden.

Nu görs ytterligare en satsning med förvärvet av tre fonder:

OPM Global Quality Companies, en global aktiefond

OPM Listed Private Equity, som investerar globalt i börsnoterade private equity-bolag

OPM Vega, en fond-i-fond som investerar i globala hedgefonder.

Både Global Quality Companies och Listed Private Equity har fem stjärnor – högsta betyg – hos Morningstar.

I och med förvärvet anställs också fondernas förvaltare Simon Reinius, Tom Berggren och Emanuel Furubo, samt kundansvarige Elias Cicek.

– De här fonderna är aktivt förvaltade, de investerar i fokuserade portföljer med kvalitetsbolag och har en ambitiös inställning i hållbarhetsfrågor, och passar därmed väl in i vår filosofi. Fonderna är också globala, och stärker därmed Carnegie Fonders befintliga erbjudande av fonder inriktade på andra marknader än den svenska och nordiska, säger Hans Hedström, vd Carnegie Fonder.

Säljare av OPM-fonderna är CAAM Fund Services, som liksom Carnegie Fonder är en del av Carneo – Nordens största fristående grupp av kapitalförvaltare.

– Det här känns jätteroligt. Hos Carnegie Fonder blir vi en del av ett starkt varumärke med etablerade distributionskanaler inom samtliga kundsegment. Genom att bli en del av en större organisation får vi skalfördelar och kan i ännu högre grad fokusera på förvaltning och innovation som vi brinner för. Nu ser vi fram mot att välkomna fler andelsägare, säger Simon Reinius, förvaltare och grundare av OPM.

De förvärvade fonderna har ett förvaltat kapital på cirka 4 miljarder kronor, per den 31 oktober 2020. Carnegie Fonder hade vid samma tid 86 miljarder i förvaltat kapital. I samband med affären, som inväntar Finansinspektionens godkännande, kommer varumärket OPM att avvecklas och fonderna byta till Carnegie-namn.

Platsannonser

Logga in