Bunge: Inflationen är på väg ner

Taggar i artikeln

Inflation Riksbanken
Aino Bunge. Foto: TT
Publicerad
Uppdaterad

Vice riksbankschef Aino Bunge säger att inflationen är på väg nedåt. Det sa vice riksbankschef Aino Bunge på Industrins Finansförening i Stockholm dit hon bjudits in för att tala om det ekonomiska läget och Riksbankens syn på kronan.

– Penningpolitiken fungerar och inflationen är på väg ner. Men det är för tidigt att säga att vi är klara med inflationsbekämpningen. Det finns fortsatt risk för bakslag och en svag krona är en del av detta.

Inflationstrycket har dämpats och de senaste månaderna har konsumentpriserna ökat i långsammare takt än tidigare.

–Det är goda nyheter, men förändringar över kortare perioder kan variera mycket. För att bedöma inflationsutvecklingen framåt behöver vi fortsätta att bevaka en bred uppsättning av inflationsindikatorer, liksom konjunkturutsikterna.

Annons

Den svaga kronan bidrar enligt Bunge också till osäkerheten om inflationsutvecklingen.

– Riksbanken har inget mål för kronan, vi har ett mål för inflationen. Men växelkursen påverkar utsikterna för inflationen och därför behöver vi följa den noga.

Många, inklusive Riksbanken, bedömer att kronan är undervärderad. De ekonomiska förutsättningarna i Sverige relativt omvärlden – med starka statsfinanser, en motståndskraftig arbetsmarknad och en god konkurrenskraft – talar för att kronan kommer att stärkas, uppger Bunge vidare.

Annons

 

Annons