Finans Nyhet

Börsen som långsiktig vinnare ifrågasatt av experter

Taggar i artikeln

Blackrock
Publicerad

Häften av de stora investerarna viktar ned andelen aktier i sina portfoljer. Avkastningen är för dålig. Sedan 1999 har de amerikanska storbolagen i snitt bara ökat med 3,3 procent per år, rensat för inflationen. 

Det har varit en vedertagen sanning att börsen på lång sikt alltid är en vinnare. En artikel i Financial Times av Michael Mackenzie i The Long View visar att börsens avkastning de senaste 20 åren har varit förvånansvärt låg. Hans slutsats är att om den framtida avkastningen på börsen ska vara tillfredsställande måste bolag av Microsofts magnitud börsnoteras. Men idag fångas alltfler möjliga ”enhörningar” upp av riskkapitalbolagen – eller noteras efter att största delen av värderesan inkasserats.

Mackensie framhåller också att världens största fondförvaltare Blackrock dragit slutsatser av detta. Blackrock presenterade nyligen resultatet från en enkät med 230 av sina institutionella kunder med 7 miljarder dollar under förvaltning. Enkäten visade att hälften av dessa planerar att minska sina aktieinnehav i år. Sannolikt omplacerar de i infrastrukturprojekt, jordbruksmark, konst, eller dylikt. Och denna omplacering skulle sannolikt bero på den dåliga utvecklingen de 20 senaste åren för den amerikanska börsen.

Sedan 1999 har amerikanska börsindexet S&P500 ökat med 3,3 procent per år realt. Nominellt har det ökat med 5,6 procent per år. Denna relativt låga avkastning har dessutom varit behäftad med en hel del risk; volatiliteten har varit betydande. Enligt uppgifter till Realtid från analysbolaget Macrotrends har den dagliga volatiliteten på S&P 500 i genomsnitt varit 19,93 sedan 15 januari 1999. 

Annons

Standard&Poors 500 är ett av de index som följs mest av de amerikanska investerarna. I detta ingår 500 av de största börsnoterade bolagen från både New York-börsen (NYSE) och Nasdaq. Indexet ska vara representativt för USA:s industri och varje bolag har ett marknadsvärde om minst 5 miljarder dollar. Det första aktieindexet som sedan blev S&P kom redan 1923.

Mackenzie skriver att så låga avkastningar som varit de senaste åren blir särskilt besvärliga i ett land som USA där familjer själva förväntas finansiera sina barns studier eller sin pension eller sjukvård, bland annat genom ett långsiktigt sparande på börsen.

En gång i tiden var det lönsamt att spara på börsen. Den genomsnittliga ränta-på-ränta-effekten för konsekutiva 20 årsperioder under 100 år gav en tillväxt om 11 procent per år för S&P 500 och 7 procent realt. Det visar siffror från analysföretaget DataTreks. Den sämre avkastningen de senaste 20 åren förklaras av att USA har genomgått två ”bear-marknader”: dotcom-krisen och fastighetskrisen. Därför har institutionella investerarna sedan några år tillbaka sökt sig till andra tillgångar som riskkapital, startups och räntepapper. För en mindre sparare finns färre placeringsalternativ än för en institution. Men även pensionsfonder och universiteten är till stor del beroende av börsen. 

Annons

Till och med slutet av 1999 och 20 år bakåt hade S&P 500 lämnat en ränta på ränta avkastning om 17,5 procent per år och rensat för inflationen 13,7 procent per år. En investerare som bara tar hänsyn till historien kan därför få det svårt att orientera sig finansiellt. Lyckligtvis kan ekonomiska cykler förändras precis som modet då och då ändras. Ofta har sämre perioder på börsen varit kopplade till deflation. Chris Watling från Longview Economics förutspår i Financial Times att den bull-marknad som enligt honom började 2012 kommer att fortsätta parallellt med den amerikanska centralbankens normaliseringsprocess, det vill säga med räntehöjningarna. Det går inte att utesluta en bear-marknad men de nästa 10-15 åren är Watling positiv till den amerikanska börsen.

Han tror att amerikanska arbetares produktivitet kommer att stiga. Den som placerar i aktier kan därmed återigen få en högre avkastning de kommande 20 åren. Men förutsättningen för en bull-marknad är flera nya noterade bolag så att den enskilda investeraren har något att investera i. Microsoft som börsnoterades 1986 är en typisk sådan aktie som Mackenzie önskar sig fler av. Men nuförtiden, konstaterar han, föredrar tech-bolagen att förbli privata eller så slukas de av riskkapitalfonderna. Om det inte kommer in nya innovativa bolag på börsen med stark tillväxt så är det svårt att se en ny cykel med stark avkastning för de kommande decennierna.

Annons