Boprisförväntningarna vänder upp i tron om räntetopp

Taggar i artikeln

Bostadspriser SEB
Américo Fernández.
Publicerad
Uppdaterad

SEB:s Boprisindikator ökar med 4 enheter i december, från 0 till plus 4. På regional nivå ligger indikatorn mellan plus 16 och minus 3 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntan om ett år sjunker med 0,26 procentenheter jämfört med föregående månad till 4,13 procent. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar från 6 procent till 7 procent. Det visar årets sista Boprisindikator.

Realtid.se

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 33 procent, vilket är samma nivå som förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar med 4 enheter till 29 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 3 enheter till 26 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen hushåll som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 4, vilket är en ökning med 4 enheter från förra månaden.

– Räntetoppen ger hushållens boprisförväntningar lite andrum den här månaden. Närmaste halvåret talar dock det mesta fortfarande för en nedåtpress för bostadspriserna vilket innebär att uppgången i förväntningar kan bli kortvarig, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández i en skriftlig kommentar.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 4,13 procent. Det är en minskning med 0,26 procentenheter från föregående månad.

Annons

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn. Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 27 november till 4 december. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.

Annons