BNP ökade i oktober

Taggar i artikeln

BNP
Publicerad
Uppdaterad

Sveriges BNP ökade med 1,0 procent i oktober, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning, enligt SCB.

Realtid.se

BNP-indikatorn ger en tidig bild av utvecklingen i bruttonationalprodukten, BNP. Den sammanställs månads- och kvartalsvis baserat på ett mer begränsat och preliminärt statistiskt underlag än de ordinarie kvartalsvisa nationalräkenskaperna. Indikatorns månadsutfall ligger utanför den officiella statistiken och klassificeras som statistik under uppbyggnad.

Efter justering för antal arbetsdagar var BNP i oktober 0,2 procent över nivån i motsvarande månad föregående år. Oktober hade 22 arbetsdagar 2023 att jämföra med 21 dagar 2022.

Annons