Finans Nyhet

BNP ner något i december

Taggar i artikeln

BNP SCB
Publicerad
Uppdaterad

Sveriges BNP minskade med 0,3 procent i december, säsongrensat och jämfört med föregående månad. Det visar BNP-indikatorns preliminära sammanställning. För fjärde kvartalet som helhet ökade bruttonationalprodukten med 0,1 procent jämfört med kvartalet innan.

Realtid.se

-2023 avslutades med tre månader med relativt små rörelser i sammantagen ekonomisk aktivitet där vi sett en viss försvagning i inhemsk användning som till stor del vägts upp av en förstärkning i utrikeshandelsnettot, säger Mattias Kain Wyatt, nationalekonom på SCB i en skriftlig kommentar.

BNP var i december 0,1 procent lägre än motsvarande månad föregående år medan fjärde kvartalet som helhet var i nivå med fjärde kvartalet 2022. December hade två arbetsdagar mindre än motsvarande månad föregående år medan kvartalet som helhet hade en arbetsdag mindre än fjärde kvartalet 2022.  Med decemberutfallet ger indikatorn en första skattning av BNP-utvecklingen för helåret 2023 på -0,3 procent.

I samband med publicering av december månad har detaljhandelsindex korrigerat statistiken för månaderna april till november. Det leder i BNP-indikatorn till nedrevideringar på oktober och november månad på drygt 0,1 procentenhet.

Annons

Annons