BNP minskade tredje kvartalet i rad

Taggar i artikeln

BNP
Publicerad
Uppdaterad

Sveriges BNP minskade med 0,1 procent under fjärde kvartalet, säsongsrensat och jämfört med kvartalet innan. Nedgången förklaras främst av minskade fasta bruttoinvesteringar och nettoexport, skriver SCB.

Finwire

BNP-indikatorn, som kom den 29 januari, visade en ökning med 0,1 procent.

På årsbasis sjönk bruttonationalprodukten 0,2 procent i fjärde kvartalet och BNP för helåret 2023 minskade med 0,2 procent jämfört med helåret 2022.

– BNP minskade för tredje kvartalet i rad. Nedgången förklaras till stor del av minskade investeringar i immateriella tillgångar och bostäder samt av en stigande tjänsteimport. Efter fem kvartal av minskningar så ökade däremot hushållens konsumtionsutgifter, säger Jessica Engdahl, sektionschef på Nationalräkenskaperna.

Annons

Annons