Bank Norwegian styrelse godkänner fusionen med Nordax

Bank Norwegian, NordaxBank Norwegian, Nordax
Publicerad
Uppdaterad

Styrelsen i Bank Norwegian idag den 8 augusti 2022 godkänt fusionen med Nordax Bank. Totalt handlar det om ett vederlag om cirka 19,6 miljarder norska kronor.

Realtid.se

I ett börsmeddelandet den 4 juli 2022 meddelade Bank Norwegian att styrelserna för Bank Norwegian och dess svenska moderbolag, Nordax Bank, hade undertecknat en gemensam fusionsplan för en gränsöverskridande moder-dotterbolagsfusion.

Fusionsplanen registrerades i det norska Foretaksregisteret den 5 juli 2022. För att formellt kunna fatta beslut om fusionen fanns ett krav om att styrelsen för Bank Norwegian godkänner fusionen efter att fusionsplanen har fattats och varit offentligt tillgänglig i minst en månad, och så har nu skett. Det framgår av ett pressmeddelande.

Genomförandet av fusionen är fortfarande villkorat av att fristen för invändningar enligt aktiebolagslagen § 13-15, jfr. 13-16 har löpt ut, att den norska finanstilsynet och svenska Finansinspektione har godkänt genomförandet av fusionen. Detta plus att Finansinspektionen har godkänt Nordax inrättande av en filial i Norge och att Finanstilsynet har bekräftat att filialen kan inleda sin verksamhet (eller att väntetiden på två månader har löpt ut). Dessutom krävs att relevanta medgivanden och godkännanden från tredje part har erhållits och att inga invändningar har gjorts. gjorts av borgenärer eller att sådana invändningar har klarlagts.

Annons

Sammanslagningen förväntas vara genomförd senast under Q1 2023. Bank Norwegians verksamhet och organisation, samt kundvillkor förväntas inte ändras väsentligt efter fusionen. Varumärket Bank Norwegian kommer att fortsätta att användas.

Det ursprungliga budet presenterades den 4 mars förra året, ett bud som avvisades av Bank Norwegians styrelse.

Ett par månader senare lades ett högre bud, som styrelsen också accepterade.

Annons

Nordax Bank ägs av Nordic Capitals fond VIII och Sampo. Nordax avnoterades av Nordic Capital VIII och Sampo år 2018. År 2019 blev Nordic Capital IX och Sampo de största aktieägarna i det börsnoterade Bank Norwegian. Sammanlagt har det sammanslagna bolaget cirka två miljoner kunder, cirka 470 anställda och en total lånestock på cirka 65 miljarder kronor, per den 30 september 2021.

 

Annons