Avanza skrotar planer på samarbete med Safello

Taggar i artikeln

Avanza Safello
Rikard Josefson är vd och koncernchef för Avanza. Frank Schuil är vd och medgrundare av Safello.
Publicerad
Uppdaterad

Avanza vill avvakta tydligare reglering för kryptomarknaden.

Realtid.se

Den 14 mars ingick Avanza Bank, ett helägt dotterbolag till Avanza Bank Holding, en avsiktsförklaring (Letter of Intent) avseende ett eventuellt samarbete kring handel med kryptotillgångar med kryptomäklaren Safello, ett helägt dotterbolag till Safello Group AB.

Målsättningen med avsiktsförklaringen var att utreda ett potentiellt samarbete för distribution av Safellos tjänster för kryptotillgångar via Avanzas plattform. Avanza har beslutat att i nuläget avbryta denna process. Det framgår av ett pressmeddelande.

På frågan om diskussionerna hade pågått länge svarade Rikard Josefson så här till Realtid i mars:

Annons

– Nej, det har gått ganska fort – men vi känner ju väl till Safello. Till slut så sa vi att om vi ska göra något mer än att dricka kaffe och snacka krypto så behöver vi ett letter of intent.

Kryptomarknaden är än så länge oreglerad och Avanza har efter en mer djupgående utredning kommit fram till att i nuläget avbryta planerna på ett eventuellt erbjudande om direktinvesteringar i krypto via Avanzas plattform och avvakta tydligare reglering för kryptomarknaden.

–Vår ambition med avsiktsförklaringen var att undersöka om vi tillsammans med Safello kunde erbjuda handel i kryptotillgångar på ett informativt och ansvarsfullt sätt. Vi har haft en konstruktiv och bra dialog med Safello, och har under utredningen fått ett mycket gott intryck av deras verksamhet. Vi har dock i vår utredning av förutsättningarna i nuläget kommit till slutsatsen att avvakta med ett eventuellt erbjudande av handel direkt i kryptotillgångar, säger Rikard Josefson, vd Avanza i en skriftlig kommentar.

Annons

Det har varit en lärorikprocess att utforska detta potentiella partnerskap med Avanza, och det har givit oss värdefulla insikter kring kryptoadoptionen hos svenska banker. Vi hoppas kunna erbjuda kryptotjänster till Avanzas kunder inom en inte alltför avlägsen framtid, så snart MiCA regelverket, som kommer att öppna dörrarna för vissa finansiella institutioner, är på plats. Vi är fortfarande positionerade att vara en brygga mellan ekosystemet för digitala valutor och det traditionella finansiella systemet för finansiella institutioner som är redo att ta ett steg in i krypto. Interna governance modeller i relation till krypto tillsammans med kommersiell aspekt kommer leda bedömningen av framtida potentiella partnerskap, säger Frank Schuil, vd och medgrundare av Safello, i sin presskommentar.

Annons