Bank

Avanza ska dubbleras inom spar till år 2025

Avanza höjer målet till 15 procents marknadsandel av nettoinflödet till sparmarknaden 2025.

Uppdaterad 2020-02-21
Publicerad 2020-02-21

Vd Rikard Josefson summerar ett framgångsrikt år i års- och hållbarhetsredovisningen för 2019, men är inte nöjd med det: År 2025 ska nätbanken ha 15 procent i marknadsandel av nettoinflödet till sparmarknaden.

– Det höjda målet är ambitiöst och kräver ett fortsatt målinriktat utvecklingsarbete med fokus på att skapa kundvärde, både för att fortsätta attrahera nya kunder i hög takt och för att våra befintliga kunder ska vilja flytta över en större del av sitt sparande till Avanza. Samtidigt introducerar vi ett marknadsandelsmål för den svenska sparmarknaden. Vårt mål är att nå närmare 7 procent 2025. Detta motsvarar idag ungefär ett dubbelt så stort Avanza och kan jämföras med vår nuvarande marknadsandel på 4,3 procent, säger Rikard Josefson i vd-ordet.

Han belyser även courtagekriget, som bland annat Realtid har skrivit ett flertal artiklar om. Den som hade hoppats på att Avanza skulle haka på den trenden, har hoppats förgäves. 

– Under hösten såg vi courtagekriget trappas upp i USA. Vissa tror att det kan sprida sig till Sverige. Man ska dock vara försiktig med att göra en allt för stark koppling till USA, då handeln där ger banker och mäklareandra möjligheter att skapa intäkter. I Sverige och Europa har detta stävjats genom regelverket Mifid2. På Avanza har vi pressat courtaget under nästan hela vår historia och känner oss idag trygga med vår plattform och vårt erbjudande, säger Rikard Josefsin i rapporten.

Inte heller nya fondaktörer med kraftigt sänkta avgifter ses som något större bekymmer. 

– I slutet av året såg vi ett par nya aktörer på den svenska fondmarknaden. Aktörer med en annorlunda prismodell än vi. Avanzas plattform är utvecklad under många år och i nära samspel med våra kunder. Vår kultur bygger på att utmana och utvecklas. Det tänker vi fortsätta att göra. För oss är det också angeläget med en transparent prismodell som är lätt att förstå sig på. Som utmanare är vi dock väl medvetna om att saker och ting kan förändras och vi är trygga med att kunna anpassa Avanzas affärsmodell till framtiden vad än den bär med sig.

Att konkurrensen har hårdnat när det gäller bolån, tror Rikards Josefson att det till stor del är Avanzas förtjänst.

– Inom bolån har konkurrensen ökat och jag vågar påstå att vår satsning tillsammans med Stabelo har varit en bidragande faktor. Under året har vår totala bolånevolym ökat med 75 procent och det kommer att bli spännande att ser hur marknaden utvecklar sig framöver. Jag är övertygad om att bolån kommer bli en alltmer transparent produkt där enkelhet och pris kommer att värdesättas högre av bolånetagarna.

Hållbarhet och hållbara investeringar efterfrågas av allt fler. Avanza har därför under året släppt fler tjänster inom det området. Bolaget har också satt en hållbarhetsstrategi där fokus sägs handla om att stötta, inspirera och utbilda kunder till att göra hållbara investeringsval. 

Från 2020 har Avanza lagt till ett antal mål inriktade på hållbarhet. Det handlar om att såväl andelen kapital i hållbara investeringar som antalet kunder som sparar i hållbara alternativ ska öka. Banken har också som mål att öka jämställdheten, inte minst mellan män och kvinnor och höja andelen kvinnor bland kunderna, de senaste åren har männen stått för omkring 65 procent. Målet är att hälften av de nya kunderna ska vara kvinnor.

 

 

 

Grafer från Avanzas årsredovisning.

Platsannonser

Logga in