Annons

Annons

Atrium Ljungberg överträffar målen

Fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs driftöverskott ökade med 13 procent under 2017, visar bokslutet. “Vi överträffar samtliga våra finansiella mål för tillväxt och stabilitet”, kommenterar vd:n Annica Ånäs.

Fastighetsbolagets nettoomsättning ökade till 2 563 miljoner kronor under 2017, vilket kan jämföras med 2 299 miljoner kronor året dessförinnan. Hyresintäkterna ökade till 2 389 miljoner kronor under 2017 från 2 150 miljoner kronor under 2016, enligt bokslutsrapporten för 2017.

Uthyrningsgraden uppgick till 95 procent, inklusive projektfastigheter, vilket kan jämföras med 93 procent, inklusive projektfastigheter.

Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen ökade till 1 647 miljoner kronor under 2017, från 1 458 miljoner kronor under 2016, en ökning med 13 procent.

Annons

Annons

Ökningen beror främst på effekten av förvärvade fastigheter samt på nyuthyrningar och omförhandlingar. Överskottsgraden ökade med en procentenhet till 69 procent.

“Vi levererar återigen ett starkt resultat över prognos och överträffar samtliga våra finansiella mål för tillväxt och långsiktig stabilitet. Jag är extra nöjd med att vi ökar driftöverskottet med hela 13 procent. Ökningen är delvis ett resultat av genomförda fastighetsförvärv men också av hårt och gediget arbete med den dagliga fastighetsförvaltningen och att vi genomfört flera lyckade ny- och omförhandlingar av hyreskontrakt”, skriver Annica Ånäs i sin vd-kommentar till rapporten.

Resultatet före värdeförändringar ökade till 1 180 miljoner kronor under 2017, vilket kan jämföras med 965 miljoner kronor under 2016.

Orealiserade värdeförändringar förvaltningsfastigheter uppgick till 1 817 miljoner kronor, jämfört med 2 772 miljoner kronor, och förklaras främst av ökade hyresnivåer men också av marknadens sänkta avkastningskrav.

Periodens resultat uppgick till 2 559 miljoner kronor, jämfört med 2 681 miljoner kronor, vilket motsvarar 19,21 kronor/aktie under 2017, jämfört med 20,13 kronor/aktie under 2016.

Förvärv av fastigheter ökade till 2 265 miljoner kronor, jämfört med 1 461 miljoner kronor.

Försäljning av fastigheter uppgick till 868 miljoner kronor under 2017.

“Vi håller en hög investeringstakt och har kommit igång med flera nya byggprojekt under året. Vår starka finansiella ställning och stora projektportfölj ger goda förutsättningar för att fortsätta vår projektutveckling och nu arbetar vi hårt för att under 2018 kunna byggstarta de två spännande projekten Life City i Hagastaden och Bas Barkarby i Järfälla”, skriver Annica Ånäs.

Styrelsen föreslår att utdelning höjs till 4,50 kronor/aktie, från fjolårets utdelning på 3,95 kronor/aktie.

Prognosen för 2018 uppgår till 1 200 miljoner kronor för resultat före värdeförändringar. Resultater efter skatt bedöms uppgå till 940 miljoner kronor, motsvarande 7,06 kronor/aktie.

Läs allt om:

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons

Annons